Topografisk-statistisk beskrivelse over Finmarkens amt/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Amund HellandH. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) (1s. tittel).

NORGES LAND OG FOLK

TOPOGRAFISK-STATISTISK BESKREVET

XX

FINMARKENS AMT

KRISTIANIA

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG &. CO. (W. NYGAARD)

1905

TOPOGRAFISK-STATISTISK

BESKRIVELSE

OVER

FINMARKENS AMT

FØRSTE DEL

DEN ALMINDELIGE DEL

EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING

UDGIVET VED

AMUND HELLAND

KRISTIANIA

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

1905

Side
Skrifter om Finmarken og deres forfattere 2
Beliggenhed, inddeling og grændser 30
Beliggenhed 30
Inddeling og størrelse 32
Geistlig inddeling 36
Retslig inddeling 37
Lægedistrikter 38
Den militære inddeling 40
Tolddistrikter 40
Jurisdiktionsforandringer 40
Valgdistrikter 41
Karter 43
Om de finske navnes skrivemaade 49
Grændser 50
Ældre grændser og inddeling 63
Naturlig beskaffenhed 79
Landskabernes karakter 79
Fjeldenes høider 90
Øerne 97
Halvøerne 105
Indlandet 112
Bræer 116
Snegrændsen 123
Evig tæle i jorden 126
Geologi 127
Det faste fjeld 127
Mærker efter istiden 139
Strandlinjer 144
Terrasser 153
Sjøskjæl og pimpsten over havets niveau 154
Landets stigning i historisk tid 156
Havets arbeide, næringer, dranger, keiler og huler 157
Jordskjælv 164
Aarstiderne og veirliget 164
Aarstiderne 164
Flod og fjære, havnetid 172
Side
Misvisningen 173
Nordlys 176
Veir og vind 180
Meteorologi 196
Sneløsningen og trækfuglenes ankomst 212
Havet og fjordene 215
Havets dybde 215
Havets strømme 217
Rækved og fra ført af strømmen 222
Havets temperatur 226
Indseilinger fra havet 227
Den indre led 232
Fjorde 233
Is paa fjorde 249
Vasdrag 250
Elvenes nedslagsdistrikter 250
Elvenes vandføring 255
Elve vest for Altenelv 259
Altenelv eller Storelven 262
Elve fra Altenelven paa kyststrækningen indtil Lakselven i Kistrand 272
Elve paa øerne 276
Elve paa kyststrækningen fra Lakselven til Storfjordelven i Lebesby 279
Elve paa kyststrækningen fra Storfjordelven i Lebesby til Tana 281
Tana 284
Elve paa kysten fra Tana rundt Varangerhalvøen til Vesterelven i Varangerfjorden 300
Elve syd for Varangerfjorden fra Vesterelven til Pasvikelven 308
Pasvikelven 312
Elve paa kysten fra Pasvikelven til den russiske grændse 321
Indsjøer 323
Islægning og isløsning 328
Jordbruget 328
Jordsmon 328
Eiendomsret til jord i Finmarken 330
Antal jordbrug 340
Agerbrug 344
Poteter 348
Andre rodfrugter 351
Udbyttet af agerbruget 351
Dyrkbar jord 353
Havedyrkning 355
Bær 362
Fædrift 363
Husdyrholdet 373
Kjørene 380
Heste 388
Faar 390
Gjeter 391
Svin 391
Rensdyr 392
Fjærkræavl 392
Udbyttet af jordbruget 392
Husdyrsygdomme 394
Bebygning 395
Beboede huse 400
Husbygninger 405
Side
Badstuer 409
Gammer 410
Fiskeværene 415
Drikkevand paa fiskeværene 420
Kolonisation i Finmarken 421
Vækstlivet 426
Skog og myrer 448
Skog 448
Trægrændser 451
Skogenes areal og udstrækning 456
Væksterlighed og bestand 463
Skogdrift 470
Torvmyrer 474
Multemyrer 476
Dyreliv og jagt 478
Pattedyr 483
Fugle 500
Fuglebjerge, eg- og dunvær 524
Krybdyr 531
Fiskerier 531
Fiske ved Finmarkens kyst 536
Torskens vækst og vandringer 536
Lodden (mallotus villosus) 555
Bunddyrene og fiskenes aate 561
Aate eller i havet drivende dyr og planter (sjøgror, plankton) 562
Vinterfisket og vaarfisket eller loddefisket 566
Redskaber 568
Baade 573
Antal fiskere og udbytte 579
Havfiske 609
Sildefisket 614
Haakjærringfisket 617
Det daglige fiske 621
Spiselige muslinger og skjæl 622
Laksefisket i sjøen 626
Laksefisket i elvene 626
Ferskvandsfiske 640
Hval og hvalfangst 646
Hvalerne 646
Hvalfangsten 660
Forbud mod hvalfangst 680
Sæl og sælfangst 695
Sælerne 695
Ishavsfangst 707
Bergværksdrift og stenbrydning 721
Guld 730
Skiferbrud 736
Husflid og industri 739
Industrielle anlæg 747
Handel og skibsfart 753
Handelen i ældre tid 753
Markeder og landfarehandel 770
Russernes handel og russernes og kvænernes fiskeri i Finmarken 775
Den almindelige handel 796
Skibsfart 799


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.