Topografisk-statistisk beskrivelse over Bratsberg amt/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Amund HellandH. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) (1s. tittel).

NORGES LAND OG FOLK

TOPOGRAFISK–STATISTISK BESKREVET

VIII

BRATSBERG AMT

KRISTIANIA

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

1900

TOPOGRAFISK–STATISTISK

BESKRIVELSE

OVER

BRATSBERG AMT

FØRSTE DEL

DEN ALMINDELIGE DEL

EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING

UDGIVET VED

AMUND HELLAND

KRISTIANIA

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & C0. (W. NYGAARD)

1900

Side
Beliggenhed, Inddeling og grændser 2
Beliggenhed 2
Inddeling og størrelse 2
Inddeling og grændser 3
Geistlig inddeling 4
Retslig inddeling 5
Lægedistrikter 7
Den militære inddeling 7
Jurisdiktionsforandringer 7
Valgdistrikter 10
Grændser 12
Ældre inddeling 21
Naturlig beskaffenhed 25
Kystherreder og indlandsherreder 25
De høieste mælte fjelde og høider o. h. 27
Øer 28
Fastlandet 29
Landskabernes karakter 34
Geologi 42
Det faste fjeld 42
De løse afleininger 48
Jættegryder 51
Huler 53
Mineralske kilder 55
Sneskred og stenskred 55
Lerfald 55
Aarstiderne og veirliget 56
Misvisningen 57
Veirliget 58
Havet og fjordene 77
Havets dyb 77
Havets temperatur 79
Isen 80
Strøm 80
Landkjendinger 86
Indseilinger 87
Vasdrag 90
Nedslagsdistrikter 91
Nidelven 162
Slemdalselven 168
Elvenavne 169
Indsjøer 170
Jordbrug 174
Jordsmon 174
Antal af jordbrug 176
Agerbrug 180
Havedyrkning 195
Frugtavlen 196
Dyrkbar, men udyrket jord 199
Landhusholdningsselskaber og landbrugsskoler 199
Fædrift 200
Storfæ 206
Heste 213
Faar og gjeder 215
Svin 216
Ben 216
Fjærkræavl og biavl 216
Sundhedstilstanden blandt husdyrene 217
Bebygning 218
Bygninger 222
Vækstlivet 228
Skog og myrer 239
Skog 239
Skogenes areal 243
Skogdrift 244
Tilvækst og bestand 247
Maaling af tømmer og priser 249
Flødning 253
Elvearbeider for flødningen 258
Flødet tømmer 262
Offentlig skog 270
Myrer 273
Dyreliv og jagt 273
Jagt 273
Dyreliv 278
Fiskerier 287
Bergværksdrift og stenbrud 312
Husflid og industri 325
Haandværksdrift og husflid 325
Industri 329
Skjæring af is 344
Handel og skibsfart 346
Skibsbyggeriet 370
Befolkning 372
Anthropologi 373
Sproget 374
Folketal 1891 380
Folketal før 1891 382
Udvandringen 390
Familier, huse 393
Kjøn, alder, civilstand 393
Livsstillinger 394
Dissentere 395
Blinde, døvstumme og sindssvage 396
Sundhedstilstand 397
Karakter og levemaade 401
Religiøse forestillinger 408
Overtro og overnaturlige væsener 412
Folkeviser og digtning 423
Nyere individuel digtning 438
Musik 448
Telemarkens folkemusik 453
Træskjærerkunst 457
Kunstindustri i metal 461
Rosemaling 461
Klædedragt 465
Madstellet 470
Gammel norsk tidsregning og primstaven 476
Værnepligt og skytterlag 501
Skytterlagene 506
Kommunikationsmidler 506
Jernbaner 506
Veie, skydsstationer og fjeldstuer 513
Kanaler 529
Dampskibe 537
Fyre 539
Lodsvæsen 539
Post 543
Rigstelegraf og telefoner 546
Kommunal husholdning 549
Skatteligningen 554
Skolevæsen 560
Fattigvæsen 565
Forhistorie 566
Historie 572


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.