Tolugt Mod

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
P. T. Mallings Forlagsboghandel (s. 26-28).

 1. Tolugt Mod er godt at hava.
Tidt mot Straumen fær du kava,
um din Rett er nog ſo god.
Umist fær du ſjaa og høyra,

ſom er ilt i Syn og Øyra;
tak det alt med tolugt Mod.

 2. Naar du tunge Verk maa gjera
og fær Vantakk heim at bera,
tak det tolugt og ver god.
Fær du vera med i Reidſla
og fær inkje godt av Veitſla,
tak det alt med tolugt Mod.

 3. Verda Folk deg alt for fine,
vil dei ſpotta deg og dine,
gakk ifraa deim og ver god.
Grina dei aat all din Bunad,
aat din Tale, Gang og Snunad,
tak det alt med tolugt Mod.

 4. Naar dei til ſit eiget Nøgje
gjera berre Laatt og Logje
av ei Gjerning, ſom var god;
naar med Skam dei ned vil riva
betre Verk, en ſjølv dei driva,
tak det alt med tolugt Mod.

5. Naar dei til ſit eiget Gaman
leggja Slarv og Drøſor ſaman

um et Grend, ſom viſt er god;
naar dei ſkjella og ſkamfara
Folk, ſom inkje ſjølv faa ſvara,
tak det alt med tolugt Mod.

 6. Naar dei Lygn um Landet ſenda
rundt, og Sanningi forvenda
i ein Storm av Skraal og Ljod;
naar dei truga Folk at tegja,
ſom eit Ord imot vil ſegja,
tak det alt med tolugt Mod.

 7. Um eit Ord du hever ſvarat,
og det ſo var ſnutt og ſnarat,
til det reint paa Tverka ſtod;
var du hutad midt i Talen
ſom ein Unge, vill og galen,
tak det alt med tolugt Mod.

 8. Tru du maa, at Retten vinner,
naar han rette Tidi finner;
men han trenger Verja god,
og det verder langt at bida;
mang ein Harm du fyrſt maa lida.
Berre hav eit tolugt Mod.


PD-icon.svg Denne teksten er offentleg eigedom av di forfattaren døydde for meir enn 70 år sidan.