Socialøkonomik

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) (1s. tittel).

SOCIAL-

ØKONOMIK

EN VIDENSKABKLIG FREMSTILLING AF

DET MENNESKELIGE SAMFUNDS ØKONOMISKE VIRKSOMHED

AF Dr. T. H. ASCHEHOUG

PROFESSOR

FØRSTE BIND

KRISTIANIA

FORLAGT AF H.ASCHEHOUG & CO. (W.NYGAARD)

1903


T. H. Aschehoug.png
T. H. Aschehoug signature.png
Efter amatørfotografi af dr. phil. Johan Kiær.

Første Afsnit. Begrebet Socialøkonomik.

Kapitel 1. Videnskabens Gjenstand og Opgave.

Side
§ 1. Den økonomiske Virksomheds Væsen og Navn 1
§ 2. Denne Virksomhed danner Socialøkonomikens Gjenstand 2
§ 3. Videnskabens theoretiske og praktiske Opgave 4
§ 4. Umuligheden af at holde disse skarpt udfra hinanden 7
§ 5. Socialøkonomiken undersøger baade Samfundels økonomiske Tilstand og dennes Bevægelser 8
§ 6. Disses Ligevægtspunkt 10
Kapitel 2. Socialøkonomikens Methode og System.
§ 1. Modsætningen mellem den induktive og deduktive Methode 11
§ 2. Striden om deres Plads i Videnskaben 13
§ 3. Vanskeligheden ved deres Anvendelse 14
§ 4. Civilisationen gjør Videnskabens Opgave vanskeligere, men skaffer stedse bedre Midler til dens Løsning 15
§ 5. Socialøkonomikens Hjælpemidler; Statistiken 15
§ 6. Fortsættelse; Økonomisk Historieforskning 17
§ 7. Fortsættelse; Mathematiken 17
§ 8. Spørgsmaalet om, hvorvidt Socialøkonomikens Sætninger kunne kaldes Love 19
§ 9. Disse Sætninger have forskjellig Gyldighed 23
§ 10. Socialøkonomikens Evne til at definere sine Begreber 26
§ 11. Dens System 29

Andet Afsnit. Socialøkonomikens Historie.


Kapitel 3. Videnskabens Historie i Oldtiden.

§ 1. Forskjellen mellem Socialøkonomiens og Socialøkonomikens Historie 32
§ 2. Socialøkonomiken hos Grækerne; Aristoteles’s Samfundslære 34
§ 3. Hans økonomiske Theorier 35
Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/14 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/15 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/16 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/17 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/18 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/19 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/20 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/21 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/22 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/23 Side:Aschehoug - Socialøkonomik - 1.djvu/24


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.