Skiptvet herred 1814–1914/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Skiptvet sykepleie- og tukerbuloseforening
blev stiftet 2den september 1911 efter initiativ av dr. Gløersen. Like fra begyndelsen blev den møtt med interesse og varm til­slutning av bygdens befolkning, saa den ved aarets utgang hadde 161 medlemmer. Medlemsantallet har holdt sig heromkring senere ogsaa.

Foreningens første opgave blev at skaffe bygden egen syke­pleierske. Det blev bestemt, at man skulde forsøke at faa utdannet en kvinde her fra bygden. Hilda Hansen Kjernsbæk blev antat som sykepleieelev, og efter et aars utdannelse ved Drammens sykehus og Lyster sanatorium, blev hun fra 1ste januar 1913 ansat som sykepleierske i Skiptvet med kr. 350.00 i aarlig løn. Fra 1ste januar 1914 er lønnen hævet til kr. 400.00. Foreningens medlemmer faar benytte sykepleiersken mot at betale 50 øre pr. dag i dagpenger. For ikke-medlemmer er dagpengene kr. 1.00. I 1914 har foreningen hat et tilskud på kr. 200.00 av herreds­kassen til sykepleierskens lønning. At der her i bygden var sterkt behov for sykepleiersken, fremgaar bedst derav, at hun det første virkeaar var ute i pleie i over 300 dage.

Foreningen har ogsaa faat istand et tuberkulosefond, som nu har naadd over 1000 kr. Renterne av dette skal benyttes til hjælp for tæringssyke, som maa reise paa sanatorium eller pleie­hjem for tuberkuløse. Foreningen tilveiebringer sine midler dels ved kontingent og dagpenger og dels ved salg av maiblomst, julemerker og lodder til juleutlodning. Desuten har en del kvinder, særlig i Haugens og Langli kredser, holdt maanedlige sykepleie­møter og paa den maate skaffet til veie adskillige midler.

Dr. Gløersen var foreningens første formand. Det nuværende styre bestaar av: kirkesanger Berge (formand), fru Skipperud Kjos (næstformand), A. Huus (kasserer), fru Gauksdal og Arthur Wold.