Skiptvet herred 1814–1914/15

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Eck-Jansen & Nilsen (s. 55-57).
Post.

Omkring midten av det 17de aarhundrede fik vi den første post her i Norge. I den første tid var det dog kun de største byer, som fik direkte nytte herav, saa det er først i det 19de aarhundrede, at ogsaa landsbygden har faat regelmæssig post­forbindelse.

Fra 1814 og utover har Skiptvet neppe hat nogen ordnet postforbindelse utad. Bygden ligger jo lidt tilsides for de store færdselsveier, og den maatte derfor vente i længste laget paa en reform som denne. Da der saa blev aapnet postaapneri paa Salmonrud i Eisberg, blev Skiptvet henvist dit i postal henseende.

Imidlertid nægtet Skiptvet sogneprest omkring 1860 at be­sørge sine offentlige breve avhentet og avsendt uten erstatning. Han blev derfor av det offentlige tilstaat 12 spd. aarlig for at besørge sin post mellem Eidsberg postaapneri og sin prestegaard hver onsdag og lørdag. Sognepresten paatok sig da ogsaa uten særskilt godtgjørelse at besørge posten for bygdens folk avsendt og avhentet, og hver søndag blev posten lagt paa et bord i prestegaardens kjøkken, hvor saa bygdens folk efter endt guds­tjeneste avhentet sine breve og aviser. For 12 spd. aarlig vilde dog ingen i længden være postbud 2 ganger i uken mellem Salmonrud og Skiptvet prestegaard, og sognepresten søkte derfor om et aarligt bidrag hertil av kommunekassen. Dette blev ogsaa bevilget ham, og her blev da oprettet et slags brevhus.

I 1877 blev Skiptvet postaapneri oprettet med fast postrute 2 ganger ukentlig til Salmonrud i Eidsberg. I august 1884 blev postgangen utvidet til 3 ganger ukentlig — ogsaa da med bud til Eisberg eller Lekum postaapneri.

Noen forandring heri blev der ikke før 1ste april 1901, da der blev oprettet kjørepost til Spydeberg st. 4 ganger ukentlig. 6 aar senere blev der oprettet postaapneri paa Langli med lærer R. R. Lunde som postaapner.

Fra 1ste oktober 1913 har Skiptvet faat søknedaglig kjøre­post fra Spydeberg st., og samtidig blev der oprettet 3 nye land­postruter til Haugens, Vidnes og Lunds kredser. Den førstnævnte er søknedaglig og de to andre 3 ganger ukentlig. Derved er ogsaa Skiptvet kommet paa god vei til at faa en nogenlunde tidsmæssig postforbindelse saavel utad som inden bygden.

Skiptvet postaapneri har hat følgende postaapnere:

1. Sogneprest Bjørnestad fra 11 77 til 15 82.

2. Kirkesanger Andr. Olsen fra 15 82—jan. 1909.

3. Herredskasserer Olaf Olsen fra jan. 1909.

De almindeligste aviser i 80-aarene var „Almuevennen“. Fra 1883 og utover er „Verdens Gang“ omtrent eneraadig, naar und­tas endel ukeblade som „Kristianiaposten“, „Morgengryet“ o. l.

Opgaver, som viser postvæsenets utvikling i Skiptvet herred i aarene 1877—1913.
Aar. Antal
postanst.
Antal
avsendte
breve.
Antal
ankomne
værdi- & rek.
breve.
Antal
avsendte
værdi- & rek.
breve.
Indholdet
av avsendt
værdi kr.
1877 1 01700 0208 0270
1880 1 02100 0240 0315
1890 1 04900 0560 0570
1900 1 10600 1255 1781
1910 2 20000 2580 4060 192000
1913 2 33600 2870 5000 202000


Opgave over antal postanstalter og avsendte breve til ind- og utland i aarene 1877—1911 i Skiptvet herred.
Aar. Antal
post-
anstalter.
Antal
avsendte
breve.
1877 1
1700
1878 1
2000
1879 1
1900
1880 1
2100
1881 1
2200
1882 1
2500
1883 1
3100
1884 1
3700
1885 1
3700
1886 1
3400
1887 1
3400
1888 1
3800
1889 1
4400
1890 1
4900
1891 1
3900
1892 1
4500
1893 1
5000
1894 1
5100
1895 1
5300
1896 1
6100
1897 1
5600
1898 1
7100
1899 1
9100
1900 1
10600
1901 1
10200
1902 1
12700
1903 1
11600
1904 1
10400
1905 1
9100
1906 1
10400
1907 2
11700
1908 2
12700
1909 2
11600
1910 2
20000
1911 2
24000
 
1913 2
33600