Side:Vinje - Om Schweigaard.djvu/89

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
89

Aargang) ſtend denne „Proklamation“ fraa dei navngjevne Redaktører Fougſtad, Motzfeldt og Schweigaard:

Den Konſtitutionnelles Redaktion finder ſig foranlediget til en Gang for alle at afgive den Erklæring, at alt hvad der for Eftertiden maatte blive indført i Spidſen af dette Blad om eller mod Kandidat Wergeland, vil være et Reſultat af ſamtlige Redaktørers Overbevisning om Nødvendigheden af at modarbeide den fordærvelige Aand i vort offentlige Liv, hvis førſte Repræſentant Hr. Kandidat Henrik Wergeland forkynder ſig at være, og at der ingenlunde er delte Meninger blandt Redaktionens Medlemmer om denne falſke og feige Folkeprofet.“

Det er ei kjend Sak, at desſe aandelege Styresmenn, ſom her er nevnde, ſkulde inføra ein Mønſtertone i Bladlitteraturen, likſom dei paa andre Kantar ſkulde frelſa Kulturſamfundet for den framkomande Raaſkap. Derfor vardt Bladet „Den Konſtitutionelle“ grunnlagt, og Rikets Statholdar og Stormann, Grev Wedel, hjalp dei med Pengar; her ſkulde alt vera greidt, Redaktørernes Navn paa fremſte Bladſida og ellers alt i beſte Stil. Det høyrer ikke hit at fortelja, at det ſokallad norſke Folk ikke vilde vita nokot av dette Bladet, men heldt ſeg til Morgenbladet og dei andre Smaaſkrifter, der dei trudde at finna betre Meiningar om Politik elder Landſens Framtid. Det ſom eg her maatte draga fram, det var denne Ting, at Schweigaard ſkulde vera ein journaliſtiſk Skulemeiſtar likſovæl ſom ein juridiſk og adminiſtrativ, likſom det dog er værdt at merkja ſeg den ſtore Magt, dei „Intelligente“ lagde paa at halda all Ting gangande i gamle Stilen og.halda den politiſke og norſk litterære Smitte burte fraa Folket.

Og nettup i dette viſar ſeg Schweigaards hiſtoriſke