Side:Vinje - Om Schweigaard.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
14

neſt ikke rettare en at hava leſet om at det er tenkt med i Rædſla paa eit Samfund, der ein Juriſt, ſo framifraa ſom han var i ſit Slags, ſkulde hava ſtor Inflytelſe paa Riks- og Folketanken.

Og naar ſo daa Schweigaards ſtore Exempel og det praktiſke Utſlag af hans Livslære og Rettstydningar hadde ſett ſlike „praktiſke“ Folk up paa Styreſtolen i kver Grein alt ifraa Statsraaden og ned til den mindſte Ombodsmann, ſo var desſe „Autoriteter“, ſom vardt forſvarad af denne blaute Mannen, ſo dei kjende ſeg trygge, og ſo der aldri kunde vera Tanke om, at dette burde vera anderleids. Paa denne naturlege Maaten er det komet til det, ſom det no er, og ſom eg ikke her nærare kan leggja ut, men berre mynta paa.

Det er dette aandlauſe Regelverk af ein Ombodsbolk, ſom verdt kallad Byrokrati. Og dette ſtend no likſom faderlauſt graatande. Det var naturlegvis eldre en Schweigaard dette Regelverk, men han ſtyrkte og ſkjærmad det og var den gjæve Mønſtermannen for det; „Byrokratiet vardt idag boret til Grava“, ſagde eit fint Hovud. Der er myket ſannt i dette ſom i alle aandfulle Uttryk, men fullſannt var det naturlegvis ikke, likſo litet ſom det er fullſannt, at Schweigaard var ſlik ein Regelverkets Mann; han var perſonleg for aandfull til deſs. Men ſo gjeng det: Læra naar lenger en Mannen, og Exemplet liver, naar han er burte. Det er med os alle ſo, at vaare Tankar og Setningar ikke ero ſanne lenger en til eit viſt Punkt. Det er ſo med Ordſpraak og Poeſi og endaa meir med juridiſke Formler. Verdt derfor alle desſe til eit viſt Punkt gode og ſanne Ting drivne for langt og praktiſk ſette in i Livet forat ſpinna ſeg ut til ſine ytſte Endemaal der,