Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/95

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

g 95 18de aarhundrede. Formen synes dog her at være det afgjørende, saaledes at skabet rimeligvis er et af de ældste, som nu ere bevarede i sin oprindelige form, og derved har en betydelig interesse. De yngre frem- skabe ere meget høiere og gaa lige op under taget. I Gudbrandsdalen findes der i huse, som ere op- førtei det 17de aarhundredes første halvdel, store og me- get interessante fremskabe i renæssancens maner. I Thelemarken blev der ialfald langt ind i det 18de aar- hundrede arbeidet noget lignende skabe. Som regel skulde der i en stue kun findes et fremskab; men denne regel blev ikke altid overholdt med strenghed. I det mærkelige hus fra Hove i Lillehered ( Nedre Thele- marken), der i r881 er bleven skjænket hs. maj. kon- gen af denne gaards eier og nu er opsat i nærheden af Bygdø kongsgaard, findes der saaledes to fremskabe. I dette er der ogsaa to høisædesskabe. Valdres har ved siden af sine mange interessante høisædesskabe ogsaa adskillige mærkelige fremskabe af ulige former. Medens flere af disse skabe minde om dem, man træffer i Thelemarken og Gudbrandsdalen, er der ogsaa andre, der have en eiendommelig form. Disse sidste forekomme i Valdres for tiden alene eller ialfald hovedsagelig i den øvre del af dal- føret. De bestaa af et smalt underskab, hvis bagside er forlænget opad og øverst bærer et fremspring, der har samme bredde som den nedre del. Forbindelsen mellem begge dannes kun ved rygpladen. Disse skabe synes altid at være beregnede paa at staa i stuer, der har skraat loft, da deres øverste del oventil er skraa og indrettet til at staa imod et saadant. Dette forhin- drer dog ikke, at man nu meget vel kan støde paa