Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/94

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. 94 fulgt en lignende udvikling og have tildels de samme Særegenheder som høisædesskabene. Idem findes saa- vel renæssance som rokoko; men de ere sjelden saa vakre og saa harmoniske som de mindre skabe. Dog gives der undtagelser. Her maa ogsaa erindres, at det er vanskeligt at give en almindelig dom, da materi- alet er, man kunde gjerne sige overvældende rigt. Baade i vore offentlige samlinger og omkring i byg- derne findes der talrige skabe, der ere forfærdigede til meget forskjellig tid, og endnu ikke ere studerede i tilstrækkelig grad. Af denne grund ville disse skabe her kun blive omtalte i korthed, –da det ikke vel er gjørligt at paavise gangen i deres udvikling. Men og- saa for deres vedkommende tør det haabes, at der in- den kort tid kan foreligge et mere bearbeidet stof, over hvilket der kan gjøres studier. Thi at man ogsaa her paa landet i Norge har fulgt med i den samme udvikling, som fandt sted hos Europas øvrige folk, og at den fremmede paavirkning er skeet ad de samme veie, som vi i det foregaaende have iagttaget, tør ansees som aldeles sikkert. Frem- skabet Synes i sin ældste form at have været temme- lig lavt, omtrent som en“ kasse. I universitetets sam- linger findes et saadant skab fra Nedre Thelemarken, der var forarbeidet inde i det hus, hvor det oprindelig stod, og som maatte tages i stykker, da det skulde bringes ud. Fra samme hus er ogsaa et lidt defekt høisædesskab, der er i aldeles den samme stil. Arbei- det er raat og Synes at tyde paa, at skabene ere gamle, maaske ikke yngre end r6oo. Ornamentiken kunde derimod muligens pege paa en nyere tid, idet den vi- ser nogen overensstemmelse med manglestokke fra det