Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/90

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. 90 aldeles uden exempel, at en mand paa landet giver sig til at efterligne ved selvstændigt arbeide de ting, som nu i store mængder fra landhandlere og bykjøb- mænd spredes omkring. Nutidens flødemugger, sukker- kopper og lignende gjenstande have ikke fundet norske bearbeidere. Deres former byde intet, der er paafal- dende uden ved den slette Smag, der næsten som re- gel f1ndes i de gjenstande af denne sort, som ere beregnede paa “at finde afsætning mellem bøndeme. De ere derhos saa billige, at det heller ikke kan være lønnende at anvende Sin tid paa at forarbeide noget lignende. Saaledes ville de heller ikke af denne grund kunne opfordre til efterligning. AnderledeS var det med de mønstre, som for 2oo aar Siden i store mængder kom ind i landet. Den levende forbindelse, som navnlig idet 17de aarhundrede fandt sted mellem Agdesiden, Nordmøre samt andre egne af Norge og Nederlan;lene, havde blandt andet til følge, at der paa den tid kom en masse nederlandske møbler ind i landet, hvor de siden have fundet et bli- vende sted, indtil de i vor tid, da man har faaet øinene opladte for deres betydelige kunstværd, atter have skif- tet sted og ere gaaede over til inden- eller udenlandske samlere. Man kjender i vore dage vel disse svære, men stilfulde og rigt udskaarne kister, skabe og senge af egetræ, der i alle lande ere gjenstand for ihærdige efterstræbelser af antikvitets-Samlere. Disse have iden tid, da de først bleve bragte ind i vort land, været mønstre for mere end én norsk træSkjærer, og paa mange maader været bestem1nende for smagens udvik- ling. Den nederlandske og nordtyske renæssances ind- virkning kan tydelig gjenfindeS paa mange møbler, der