Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/87

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

.IV. Hvad der i det foregaaende er sagt om national- dragteme, har i det hele taget en meget vid anven- delse. Den samme efterligning af fremmede mønstre træder os overalt imøde ved siden af en iøinefaldende originalitet og stærk vedhængen ved den gamle over- levering. Ligesom der den dag idag i folkelivet kan findes træk, der pege- tilbage til den fjemeste graae oldtid, – ligesom hedenskabet paa mange maader fort- satte sit liv ind i den katholske tid, hvis forestillinger igjen med en mærkelig seighed formaaede at holde sig aarhundreder efter reformationen, saaledes gaar hos vor landbefolkning jævnlig gammelt og nyt ved hinandens side i broderlig forening. Man kan saaledes den dag idag i vore bygder finde enkelte redskaber af de ældste typer, som kjen- des, f. ex. den eiendommelige sauesaks, der endnu er i brug, og de mærkelige gamle laasformer. Ved de“ies side kan der igjen forekomme redskaber, der i form og stil pege hen til renæssancen, og atter andre, der ere tagne lige ud af nutiden; for begge disse klasser maa de nærmeste forbilleder søges i udlandet. Men samtidig støder man ogsaa paa gjenstande, hvis former tyde paa en ægte norsk oprindelse og ialfald gjøre det rimeligt, at der er hengaaet meget lang tid, siden deres Ch-