Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/86

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

86– være af sølv, naar de brugtes til stas. Nu ere baade der og i Thelemarken de daglige syljer, af hvilke man i det sidstnævnte landskab har mange sorter, alle af sølv, ofte derhos forgyldte. Sætersdalen har ligesom Thelemarken havt sine dygtige sølvarbeidere, og har dem fremdeles. Men de indskrænke sig dog i regelen til at bearbeide de for- billeder, som komme til dem fra deres østlige naboer. Dette er saa meget mærkeligere, som Sætersdalen netop i længere tid har været et af de distrikter, hvor der i størst udstrækning har været benyttet sølvSmykker baade af kvinder og af mænd. Vort nationale sølvarbeides historie er endnu langt fra at være belyst. Hvis det engang kan lykkes at kaste fuldstændigt lys over den, kan det dog, efter hvad der nu kjendes til dette emne, neppe være tvivl- somt, at der ogsaa her vil vise sig det samme, som paa mange andre omraader af vort folks liv og ar- beide. Udviklingen er for en væsentlig del bleven be- stemt ved paavirkning udenfra. Men hvor denne er mødt af en selvstændig opfatning, og det fremmede er blevet tilegnet af en befolkning, som formaaede at be- arbeide og omforme det paa Sin egen maade, der har paavirkningen virket baade belivende og frugtbargjø- rende; der har den affødt nye.former, hvori den sær- egne norske opfatning er kommen selvstændig frem og har kunnet paatrykke det udenlandske Sit –stempel. -–- –....ý.