Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

O se fremmede forbil1eder, om de have havt nogen saadanne, forsvandt fra verden. Der forekommer ogsaa gjen- stande, hvis udenlandske mønstre ere let gjenkjende- lige, og endelig har man andre gjenstande, der ere forarbeidede udenlands, men i stor udstrækning have fundet-anvendelse mellem vor almue. Saaledes har det i Nedre Thelemarken været me- get almindeligt at benytte en egen sort themaskiner af kobber, i hvilke vandet ophedes ved at slippe en glø- dende bolt ned i maskinen. Da disse indbyrdes ere aldeles lige, er det rimeligt. at de paa én gang istørre mængde ere komne ud blandt bøndeme, enten ved en auktion hos et fallitbo i en by, eller som en følge af et spekulations-foretagende, saaledes som ovenfor er antaget muligt for de røde frihedshuers vedkommende. Naar man derimod i Thelemarken hyppig kan træffe forskjellige vakre sager af ældre udenlandsk stentøi, opsatSer, lysestager og lignende, da er det maaske ri- meligt, at disse ere komne ud blandt bønderne enkelt- vis ved auktioneri embeds- eller handelsmænds huse. Hvis man i denne henseende vil bedømme den indflydelse, som disse samfundsklasser kunne have havt paa bøndernes smag, maa man navnlig have for øie, at der før i tiden har boet flere embedsmænd- i landdistrikterne end nu. Medens der senere hen først har været en periode, i hvilken alle, som ikke vare virkelige bønder, eller Som ved sin stilling med nød- vendighed vare knyttede til landet, søgte ind til by- erne, og derefter en anden, hvori hovedstaden synes at skulle øve en lignende tiltrækning paa befolkningen i de mindre byer, levede der endnu ind i dette aar- hundrede omkring-i landdistrikterne mange familier,