Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

77 mellem Nordmøre og Gudbrandsdalen, fra hvis øverste preStegjæld der altid har været megen færsel over fjeldet til Sundalen. I Namdalen brugtes der rimeligvis allerede fra længere tid tilbage en meget klædelig dragt, der var helt af skind, med kufte, vest og knæbenklæder. Endvidere var kvindedragten her for skjørtetS vedkom- mende af rødt tøi. Af begge dragter er der bevaret et exemplar, hvilket maa regnes for saa meget heldi- gere, som de tidlig synes at være aflagte. For de øv- rige dele af Nordre Throndhjems amt stiller forholdet sig mindre klart, da der her endnu ikke er tilveiebragt et tilstrækkeligt materiale. I Snaasen synes de ældre dragter, som der kunne have været i brug, forlængst at være aflagte; men maaske kan der paa afsides gaarde i denne og andre bygder i amtets indre dele skaffes nærmere oplysninger om, hvorledes disse have seet ud. Det kan endog tænkes muligt, at der lod sig tilveie- bringe et fuldstændigt exemplar af en gammel dragt. Forskjellig fra den namdalske dragt er den, som brugtes i de sydlige’dele af Søndre Throndhjems amt. Men hvad der er sagt om Nordre Throndhjems amt, gjælder ogsaa om dette amt, der endnu ikke er saa godt undersøgt Som de sydligere-landsdele. I Søndre Throndhjems amt var –igjen for mandSdragtens Ved- kommende den hvide vadmelSkufte det mest fremtræ- dende klædningsstykke, det, som gav dragten dens ka- rakter. Saadan beskrives de ældre dragter i 0pdal, i Rennebo, iKvikne og i den øvre del af Østerdalen syd for 1je1det. Undertiden heder det ogSaa, at der paa kuf- tens ryg‘ var anbragt en roset; men Beskrivelsen er ikke aldeles tydelig, og derfor kan det heller ikke med sikker- C