Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/75

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

75 brandsdalen. Den synes paa Nordmøre at have holdt sig mindst til slutningen af det 18de, maaske ogsaa ind i det r9de aarhundrede. Det eneste nu bevarede exemplar maa efter de oplysninger, som kunne tilveiebringes om dets oprindelige eier, være fra det 18de aarhundredes anden halVdel, nærmest fra tiden omkring 178o. Efter denne mode trængte der ind andre, som tildels minde om dem, der vandt herredømmet iGud- brandsdalen. Men disse vare dog mindre udprægede og synes altid at have savnet den lange snipkjole, der brugtes i den nævnte dal. Knæbenklæderne holdt sig og kunne endnu træffes hos enkelte bønder, der frem- deles benytte dem. Et eXemplar af en af disse nyere dragter, som have været baarne i det I9de aarhun- drede, kjendes fra Sundalen. Til den hører en blaa trøie, rød vest og knæbenklæder; ogsaa denne synes nu at være aldeles aflagt. , Kvindedragteme fra disse egne frembyde nu intet eiendommeligt. I Surendalen havde efter gamle teg- ninger den daglige dragt tidligere en ganske egen form, med et langt, foldet stykke under det egentlige liv- stykke. –Men denne er nu aldeles gaaet af brug. Tid- ligere brugtes der over hele Nordmøre og Fosen, ial- fald op til Hevne en straalende brudedragt, der var helt rød; men ingen Saadan er nu længere bevaret. Den sidste, der fandtes paa Hevne, kom bort, da et helt brudefølge druknede; en anden, der opbevaredes paa Storfale i Sundalen, er for et par aar siden bleven anvendt som betræk paa en sofa, og nu vil der ikke mere kunne opdrives noget “exemplar af denne gamle dragt. Det har ogsaa her gjentagetSig, at da der blev an-