Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/66

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

66 I de nordligere dele af stiftet var Nordfjord maaske det eneste distrikt, der havde en udpræget mandsdragt, med rød underkufte og sorte knæbenklæder. Men af denne gamle dragt, der kjendes af tegninger, er der nu neppe bevaret noget helt exemp1ar. For kvindedragterneS vedkommende have overgangene i de to hidtil omhandlede stifter været mindre stærke, og mindre skarpe, ligesom disse drag- ter fremdelesistørre udstrækning have beholdt sine æl- dre former. I Thelemarken og i Sætersdalen,– maaske ogsaa i andre dele af Raabygdelaget, har det længe været sædvane at hænge flere tykke skjørter udenpaa hinanden; naar dette gjøres med maade, er det nok- saa vakkert. Inde i huset kunne da de ytre kastes af. I Thelemarken vare i enkelte prestegjæld røde liv eller trøier længe meget almindelige; for øvrigt fandt den røde farve der, som i Sætersdalen nærmest sin anven- delse i brudedragten. Saadan som denne bruges i Sætersdalen, er den pragtfuld. Brudekroner vare maa- ske i disse dele af landet allerede aflagte inden I73o, og bleve da afløste af det saakaldte lad, en rød klæ- detul besat med sølv.– For tiden er den sætersdalske brudedragt landets smukkeste, tiltrods for, at den er noget overlæsset med sølvsmykker. Der er ogsaa i den kommet ind nogle forklæder af silke, der ikke op- rindelig have hørt med til denne dragt, og som mere bi= drage til at give den et broget end et smukt udseende. Men tager man disse bort, da er den gamle dragt til- bage i dens renhed. Ogsaa brudekonerne bære en lig- nende dragt, til hvilken der dog ikke* hører noget lad. Qver hele Bergens stift ere de korte skjørter endnu det almindeligste, ligesom man ogsaa her har de vakre