Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

55 Men det er formodentlig ligesaa sikkert, at mange sva- - ere individer altfor tidlig ere bukkede under som en følge af den uhensigtsmæssige dragt, der aldeles ikke j)assede for det klimat, hvorunder de levede. De hos vore fjeldbønder almindeligst forekommende sygdomme kunne forklares af deres dragt og af deres levemaade, af hvilke ingen paa lange tider har stemt med de nu godkjendte sundhedsregler. Idet benklædeme bleve den vigtigste del af klædningen, blev dragten ialfald mere sund, om den end tabte i skjønhed. Ligesom der til den ældre dragt dels hørte hvide, dels grønne kufter, har der ogsaa i de yngre dragter været en lignende forskjel. I enkelte bygder har.be- folkningen baaret hvide, i andre grønne trøier og har ved disse skilt sig fra hverandre. Denne forskjel holdt sig gjennem et længere tidsrum. Dragten havde endnu et sidste udviklingstrin til- bage, og dette bestod i, at benklædeme gik ned til foden. Nu er det i de dele af Thelemarken, hvor den nyere- nationaldragt fremdeles er i brug, kun den ældre slægt, som bærer knæbenklæder,. medens den yngre enten gaar med lange benklæder eller har anlagt vor tids bydragter. Der vil neppe hengaa lang tid, inden disse have seiret fuldstændig. Til de nyere af de her omtalte dragter hører det ogsaa at have en vest, der var ukjendt ved den ældSte. Vesten er et mere modemt klædningsstykke, der er indført udenfra;– men den har i Thelemarken og Sæ- tersdalen efterhaanden antaget en særegen form. Den gamle franske vest er uendelig forskjellig fra den smale indretning, som i nogle af vore nationaldragter har mdtaget dens plads; men der er dag enj sikker for-