Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. g r W 1742), sees der en gruppe af –tre personer, en spille- mand, der gnider sin violin, og et dansende par, mand og l(one. En meget oplysende afbildning af den gamle dragt, som ogsaa har den fordel at give farveme med, og som rimeligvis skriver sig fra samme eller en lidt yngre tid end det yngste af disse krudhorn, haves i en interessant »brudefærd« paa g personer, der nu ogsaa tilhører universitetets samlinger. Denne bestaar af brudgom og brud, kjøgemester og to brudekoner. I de samme samlinger findes ogsaa en liden udskaaren mandsfigur fra Thelemarken, der rimeligvis skriver sig fra slutningen af det r8de aarhundrede Paa en stor øl- bolle, der nylig er indkommen fra Thelemarken, tin- des ogsaa malet en f]eldbonde l fuld dragt med øksi haanden. Dette billede er fra 1763. Endelig er der fra Sætersdalen bevaret en hel brudgomsdragt, som rig- tignok nu er meget bedærvet, men dog giver en al- deles tydelig forestilling om, hvorledes den oprindelig har seet ud. Derhos haves der i de forskjellige ældre bygdebeskrivelser fra denne del af landet gode og op- lysende meddelelser om, hvorledes den gamle dragt har seet ud. I amtmand de F ines før omtalte beskri- velse over Stavanger amt er der ogsaa indtaget en afbildning af denne dragt. Saaledes er der rigeligt materiale til at bestemme den gamle dragts ydre og deraf igjen dømme om dens oprindelse. Naar denne dragt først er bleven indført i landet, lader sig ikke med fuld sikkerhed afgjøre; dog synes det at fremgaa af de oplysninger, der inde- holdes i en enkelt registrerings-forretning fra Thele- marken af 1651, at den paa denne tid har været al- mindelig benyttet i dette landskab. Men den var da 40