Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

æ III. Den ældste man dsdragt, som nu kjendeSfra de indre fjeldbygder i Kristianssands stift, regnet efter dettes nuværende omfang, synes i sine væsentlige træk- at have været omtrent den samme over hele dette Store strøg, lige fra “Hiterda1 i Thelemarken til Ryfyl- kes indre fjorde og dale. Denne gamle dragts udseende kjendes aldeles nøi- agtig, da der haves temmelig mange tegninger af den fra forskjellige egne og tider. Af disse er rimeligvis de ældste nogle, som findes paa et gammelt bord eller bænk fra Hjærtdal, der nylig er indlemmet i univer- sitetets samlinger, og som vil blive nærmere beskre- vet i den følgende forelæsning. Dette bord er sand- synligvis senest forarbeidet i den første halvdel af det syttende aarhundrede. Noget yngre er et par andre mere udførte afbi1dninger af den Samme dragt, som findes paa et par krudhom i universitetets samlinger. Et saadant, der er et rent pragtexemplar og er ud- skaaret med stor dygtighed, giver en fremstilling af en fjeldbonde, som Staar og underhandler med en kjøb- mand. Personernes samfundsstil1ing er angiveni under- skrifteme. Paa et andet, noget simplere krudhorn, som oprindelig er kommet fra den vestligste del af Thele- marken, fra gaarden Spaakelid i F yrisdal (forarbeidet