Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

28 i de mærkes i en uendelig større udstrækning. Medens der i middelalderen maa være hengaaet halve, –tildels endog hele aarhundreder, inden en mode afløste en anden, har man jo nu mange moder om aaret. Til- lige er antallet af dem, som ere modens herredømme umiddelbart underkastede, nu blevet et uendelig større, end det nogensinde tidligere har været. I denne hen- seende har den mere almindelig udbredte velstand og den forøgede luXus havt store virkninger. Den gamle norske mandsdragt er i sine grund- træk maaske bevaret til vore dage. Den har rimelig- vis i det væsentlige været den samme, som den dag idag bæres af vort lands lappiske befolkning. Hos denne gjenfinder man ialfald den gamle kjortel, “der er indrettet til at drage over hovedet. Lapperne kunne ikke oprindelig have benyttet den dragt, som de nu bære, men maa, saalænge de vare et jæger- og fiskerfolk, have klædt sig i skind. Ved berøringen med Nordmændene tilegnede de sig meget andet end de ord af germanisk rod, som nu findes ideres sprog, og gik over til at leve som nomader, efterat de havde lært at tæmme rensdyr. De fandt hos vort folk me- get, som indbød til efterligning, og dertil hørte sand- synligvis ogsaa som noget af det første den norske mandsdragt. “ . Hos Lapperne har nu ogsaa skinddragten laant dennes former, der oprindelig kun vare beregnede paa vadmel. Den lappiske dragt er, naar den er ny og ren, unegtelig et af de mest klædelige kostymer, som man i vor tid kan paavise. Under forudsætning af, at det er den samme dragt, som længe har“været be- nyttet af Nordmændene i middelalderen, vil den ogsaa