Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

II. Benævnelsen »nationaldragter« har givet an- ledning til mange misforstaaelser. De eiendommelige dragter, som have faaet dette navn, kunne nemlig ikke kaldes nationale i den forstand, at de umiddelbart ere nedarvede fra de ældste tider. For tiden vil det neppe være muligt at danne sig en laldWeles nøiagtig fore- stilling om den ældre middelalderske dragt, der bares af vore forfædre, uden netop for de høiere klassers vedkommende. De sidstes dragt har naturligvis fulgt de samme forandringer, som de almindelige europæiske moder undergik; thi i denne henseende har der ikke i fortiden været en større fasthed end nu. Modens herre- dømme har til alle tider været lige mægtigt og lige umuligt at afryste eller unddrage sig for. Det har i fortiden været ligesaa stærkt, som i vore dage, og modejournalerne have ikke gjort modens herredømme mere uindSkrænket, end det før var. Man behø- ver kun at se paa de mange tegninger, der haves af de middelalderske dragter, bl. a. i miniaturmaleri- erne, for at overbevise sig om, at forholdene i denne henseende altid have været meget ensartede. Forskjellen mellem nutid og fortid er paa dette omraade kun den, at omvekslingerne nu foregaa med en ganske anden hurtighed end i gamle dage, og at