Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/156

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I5Ö paa en bygd, der ikke ligger langt udenfor det store færselsstrøg. men alligevel indeholder en rigdom paa mærkelige gjenstande, der nu efterhaanden komme ind. Jeg har ved at udStrække mine undersøgelser og reiser, der tildels ere foretagne med tilskud at univer- sitetets reisestipendier, dels udelukkende paa egen be- kostning, over det hele land, kunnet lægge min ind- samling og mine undersøgelser paa et meget bredt grundlag, og har derhos i mange landsdele været saa heldig at komme bogstavelig i det sidste øieblik, da der endnu “var noget at redde. Naar den tid snart indtræder, da der ikke er mere igjen, vil man bedre kunne forStaa, hvor godt det har været, at der dog er blevet arbeidet, medens der endnu var noget tilbage„ Indsamlingen har paa dette om- raade sin naturlige begrænsning baade med hensyn til stof og tid; massen svinder daglig sammen, og tiden strækker ikke længe til. Ubearbeidet, som det her behandlede stof hidtil for en stor del har været, tør jeg ikke nære det haab, at de resultater, hvortil jeg er kommen i mine undersø- gelser, skulle vise sig ubetinget rigtige i alle sine en- keltheder, men jeg har dog den tro, at de i hoved- sagen ere paalidelige, og at de der ville staa sin prøve. I–Ier, som ellers i vort folks nyere hiStorie, savnes der fremdeles undersøgelser af detaljerne, og for saadanne er der netop her et rigt stof. Jeg skal saaledes blot nævne vore tæpper, hynder, borde, skabe, skrin og lignende, der hver for sig kunne frembyde anledning til interessante undersøgelser i det enkelte, medens det ved denne fremstilling tildels blot har været muligt at nævne dem i forbigaaende.