Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I5O har skildret. Ligesom“historieforskningens nyere resul- tater gjøre det nødvendigt at radere meget ud af de saftige farver, med hvilke nogle enkelte begivenheder ere udmalede, saaledes tillade de ogsaa at sætte andre mindre frastødende billeder ind ved disses side„ Som et vigtigt bidrag til at studere det norske folks udvikling fra middelalderen og til den nyeste tid tør man vel anse indsamlingen af allehaande gjenstande fra denne periode. „ I flere aar har jeg nu sysselsat mig med denne indsamling og med Studier, der staa inær forbindelse dermed, for paa grundlag af dem at levere det arbeide over samfunds-forholdene i den senere middelalder, hvilket jeg bebudede i fortalen til mit skrift om det norske rigsraad, der udkom i begyndelsen af r88o. Denne plan er ikke opgiven, skjønt dens udførelse endnu inogen tid maa udsættes. Det er endog muligt, at den kan faa et videre omfang, saaledes at den ogsaa vil komme til at strække sig udover i den nyere tid, hvis det kan lykkes mig at tilveiebringe et tilstrække- lig stort materiale for denne. Hvad her er meddelt, er kun spredte træk af den norske bondestands kul- turudvikling. Men det er mit ønske og mit haab en- gang i fremtiden at kunne levere en fuldstændig og paali;lelig oversigt over denne. Det er tilfældige omstændigheder, som først bragte mig til at sysle med indsamlingen af saadanne gjen- stande, som de, der ere nærmere omhandlede i disse forelæsninger. l