Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

II eller mindre videnskabelig theori til bedste for en en- kelt anskuelse, som tilfældigvis kan have faaet et vist herredømme i øieblikket, eller ved ensidig at kjæmpe til fordel for en anden, der er den modsat. Arbeidet imod en ensidig retning er kun beret- tiget, saalænge det ikke gaar over til den anden yder- 1ighed. e Den videnskabelige sandhed er det eneste hen- syn, der kan tillades at være bestemmende ved en- hver undersøgelse af et videnskabeligt emne, og “ der- for maa det være uberettiget, fordi man er aldeles uenig i den omtalte lære om landsfolk og byfolk som to forskjellige racer, at ville hævde en opfat- ning, der gaar videre, end det med videnskabelige grunde lader sig forsvare. Der har i denne lære lige fra begyndelsen af ligget en underkjendelse af byernes betydning for vort folks nationale liv, og derfor var det vel –tænkeligt, at den, som satte det til sin opgave at stille den fra dem udgaaende virksomhed, der ogsaa med fuld ret kan kaldes national og norsk, i sit rette lys, kunde komme til at ligge under for fristelsen og aldeles undervurdere den betydning., som landdistrik- teme have havt. Her har nemlig ogsaa været, om just ikke et fælles arbeide, Saa ialfald en fælles bevæ- gelse, der maa føre “ til et fælles maal. Men denne sandhed har uheldigvis ikke til- enhver tid været er- kjendt og fremholdt. - Paa dette sted er det ikke tanken at gaa nærmere ind paa læren om de to folk. Den maa idenne for- bindelse kun nævnes for at fastholde dens modsætning, at det norske folk Som saadant danner en sluttet en- hed og er en eneste slægt, ihvilken de i tidens løb ind- vandrede fremmede elementer ere gaaede aldeles op.