Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/108

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1o8 nu kun paa ganske enkelte ste-der, som Hol i Rennebo, gjemmes som kuriosa, have bollerne endnu iflere egne holdt sigi brug. Dog ere disse ogsaa nu ifærd med at forsvinde aldeles. Øllet tappes af tønden i trøisen, af hvis tud det igjen skjænkes ud ibollen. Ved siden af bollerne forekommer ogsaa øløser med skaft, oprin- delig bestemte til at holdes idette og til äc tjene Som øser. Men hvor træ‘et havde en saadan form, at deraf kunde tildannes en øSe, tog man det ikke saa nøie, om denne fik en saadan størrelse, at den umulig kunde holdes i skaftet. En af disse øløser, der er kommen fra gaarden Arrud i Saude, har en høide af o.2g m. og en diameter af o.48 m. saaledeS, at den kan rumme en vældig masse øl. Om randen er der udskaaret føl- gende indskrift: »)ffeg holder 2nzg bra udi g-zstoaa og slorlage. Y’onden er min s))ster. DrZ“le‘ëer af ɔnzg hver en. )Yon Bjørnsen haver gjort denne tros den I.;Zde Max‘sz“ anno I7j.;Z«. Endnu større er imidlertid en anden øløSe, der oprindelig har havt hjemme paa “Berge i Rauland, men senest opbevaredes paa en gaard i Hjærtdal, hvorhen den skal være kom- men ved udlæg paa Skifte. Paa bagsiden af denne øse læses: » Velkommen til Berg-e«.Y og: »þ’arvel.’ lykke paa reisen J « Om randen er der malet følgende indskrift: »De skal lade mzg slaa paa Berg-e, saalænge der er þ“elde og stene i Øvre Y7zele2nar‘éen. 7eg nar nogle sJzs‘éend, som er –f]’ö”2. De kjæØer mzg, naar jeg er tom. Forsog det kan O. ff. S. Z7ǫ7«. Denne øse er O.27 m. høi og har et gjennemsnit af o.62 m. Formodentlig skal man ikke kunne paavise nogen an- den øse, der har en Saa betydelig størrelse. Ibygden,