Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1o7 stykke træ; det er mindre i omkreds end de sædvan- lige krus, men til gjengjæld noget høiere. Rundt om- kring er der paa kruset anbragt tolv menneskelige figu- rer, som skulle fremstille de tolv apostle; men disse ere alt andet end realistiske isin udførelse. De kunde for den Sags skyld gjerne høre hjemme paa et byZan- tinsk mosaikmaleri fra det 6te aarhundrede Imidlertid har kruset i den bygd, hvor det hørte hjemme, gaaet for et rent kunstverk. En mand, der reiser om og handler med den slags gjenstande, der i Thelemarken kaldes «oldsager», havde længe havt sine øine hen- vendt paa dette krus, uden at faa fingre i det, da den jente, som eiede det, modstod alle de forsøg, der gjordes for at bevæge hende til at afstaa det. Men saa kom manden til KriStiania, og der kjøbte han et fint udseende ShaWl, som han ved sin tilbage.komst viste jenten. Da hun fik Stor lyst paa at eie shawlet, og han erklærede sig villig til at overlade hende det, naar han fik kruset, seirede hendes lyst til at faa ShaWlet. Bag- efter kom kruset til Kristiania for at sælges, og her lykkedes det at redde det for det offentlige, inden det gik over til en privat inden- eller udenlandSk samler. Men det.kostede baade Shawlets værdi og et passende tillæg som erstatning for den oprindelige kjøber. Medens den skik at drikke af krus tyder paa en oprindelse fra udlandet, kunne vi for de øvrige drikke- kar hævde en mere ublandet ’indenlandsk herkomst. -Ølbol lerne ere ægte norske; medens de gamle drikke- horn, der maaske endnu forarbeidedes udover gjennem det 16de aarhundrede, forlængst ere gaaede af brug og