Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/102

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

“ 1o2; W som kjendes fra vore gamle l)ondehuse. Det røber maaske nogen paavirkning udenfra; men denne har dog kun i ringe grad ytret sin indflydelse paa de ældre forestillinger,„ der i tidligere tid vare tilegnede af folket og blevne helt nationale. Saaledes bliver det noget for sig og staar som en forløber for de yngre møbler, der i en langt mere udpræget grad slutte sig til frem- mede forbilleder. Da dette bord blev arbeidet, var der neppe til de indre bygder kommet mange borde fra Nederlandene og Nordtyskland. .Paa samme maade, som de nederlandske eller nordtyske møbler kom ind i landet, er der ogsaa, –- rimeligvis i det 17de aarhundrede – blevet Spredt en masse drikkekrus af stentøi udover landet. Disse ere for det meste af gammelt tysk arbeide og skrive sig tildels fra det 16de aarhundrede. Undertiden kan der imellem dem ogsaa findes krus af engelsk stentøi fra det 17de aarhundredes Slutning. Et saadant, der var prydet med ophøiede billeder –af kong William III og dronning Maria, blev overladt en reisende Eng- lænder, der bød en meget høiere pris, end eieren syn- tes at kunne tage af en offentlig samling, og saaledes gik dette vakre krus udaf landet, uagtet det i forveien halvt om halvt var lovet til kunstindustrimusæet. Det var rimeligvis et ikke ganske almindeligt arbeide og har maaske vandret mange underlige veie, inden det kom op i den afsides norske fjeldbygd. For en del ere disse krus rimeligvis umiddelbart komne ind fra Nederlandene; men de maa dog ogsaa have taget andre veie. Mange af dem have rimeligvis oprindelig hørt hjemme i byerne eller i embedsmænds huse og ere’ ved auktioner komne ud iblandt almuen.