Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

C 1o1 ning.med laag, der tjener som dør for det af det in- dre dannede skab. – At bordet har været bestemt til at staa indimod en ’væg, viser sig deraf, at den ene side kun er gan- ske raat tilhuggen. Hvert øksehug viser“sig her. Der- imod er bordpladen aldeles glat; denne er svagt ind- hulet. Ligesaa er den udad vendende side glat af- pudset, og paa den er der indridset de figurer, som sees paa afbildningen. Ogsaa paa indersiden af det omtalte laag findes nogle saadanne. – Disse figurer ere dels dyr og slyngninger, dels menneskelige figurer i de ældste af de ovenfor-beskrevne thelemarkske mands- og kvinded-ragter. Man ser her folk med og uden vaaben. Nogle kjæmpe; en anden gaar paa jagt, og han er bevæbn-et med bue. Dette giver en antyd- ning af tiden, naar bordet er fOrfærdiget. Skydevaaben bleve hos de norske bønder først almindelige i slut- ningen af det 16de aarhundrede, tildels endog ikke førend i begyndelsen af det 17de. Saaledes kan bor- det neppe være meget yngre end aar I6oo, maaske endog en del ældre. - Til en lignende Slutning vil man ogsaa komme ved at betragte bordets ornamentik. De derpaa an- bragte dyrefigurer og Slyngninger synes at være fra det 16de aarhundrede; Stilen i disse indridsede orna- 1nenter tyder hen paa en overgangstid, hvad netop slutningen af det 16de aarhundrede maa have været i vore fjeldbygder. Arbeidet er raat, Og den som ud- førte det, har ikke besiddet nogen stor kunStfærdighed. Men dette for1“inger ikke den interesSe, som knytter sig til bordet. Det staar ganske alene mellem de andre møbler,