Side:Segner fraa Bygdom I.djvu/159

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
99

fekk han sjaa mange gilde Skip paa Sjøe. Han gikk ut paa ait taa desse, taa di han hadde Trøngd før Rug, aa paa desse Skipe va de Rug aa faa kjøpt. Men han Nils totte ’ki væl um denne Rugen, anna han ymta so smaatt, at Rugen va væl lett i Vegtenn, aa taa slik Lettrug kunna ain godt bera ait Par Tunnu, let han. Ve dette vart Skiperen knybben aa sa’e: „dersom du evle bera tvær Tunnu taa hono slik han e, so ska du hava dai te gjevandes.“ Han Nils kasta radt paa se baa’a Tunnudn, aa ropte ette dai tre’a; den fekk han aa sløngde paa Kruggen sin attaat, aa le’a se te burtette Dekki aa skødde umkring se. „Kanskje du fer ette Suvl“ sa’e Skiperen aa tok ait halvt Svinefall aa hysste uppa dai tryaa Rugtunnudn; men han Nils rugga i Vegen like stødt. „No lyt du hava de ain Stav me, so gaar du støare,“ sa’e Skiperen aa flidde hono i Hønde ai tryaa-Bismarpunds Jødnstøng. „Detta va bra,“ sa’e han Nils, „no ska e koma som ain Kar haim te henna Mor baade me Grjøn aa me Suvl, som e fekk bitalt so lettvinnt.“ Men Skiperen sto atte som Turu slaikt aa fekk sanne de gamle Ordtøki, at ain alder ska skø’a Fanten ette Fillo ell Hunden ette Haaro. Daa han Nils va komen paa Gata me desse Byrdenn, møtte han ain Kaftin, som kjende han væl aa sa’e te hono: „ko e de for Gapastrøk du har aat atte no Nils; du slit væl ai Gøng Helsa taa de.“ „Aa kaste de uppaa du me, e rugga no de sama,“ svara han Nils.

Bispen aa Presten. De va ain Prest som hadde tiki se te aa drikke aa fylle se, aa taa desse