Side:Segner fraa Bygdom I.djvu/121

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
61


Store Hallvord hjaa hono Mette-Elling. Daa Hallvord va komin or Livvaktenn[1] sette han se i Tenest hjaa hono Mette-Elling, som daa budde paa Foss. Elling va ofto skamfullt vanskipa mot hono Hallvord aa fann aat hono før Digra hass jamt nær han va full aa uppøst. Hallvord tok dette lengi godsle, men so hende de tesidst, at dai føllo i Uvinskap. Elling hadde ai Gøng vore uppe i Hove hjaa Ættingo sine aa va komin so langt att paa Kvislasi’a som te Hamarsbøen te Lensmanne der. I sama Ti’enn hadde Hallvord tiki se ai Rangling haime i Kvislenn, aa no raaktest Karadn der. Elling tok te aa alke me hono paa mange Haatta aa han blokka[2] han jamvæl paa Nasa[3] aa kalla halt Raintokyre; han skulde ’ki faa svalle ai Gøng. Kjeringi hass Elling gret aa ba han Hallvord, at han maatte ’ki fara ette[4] Manne, nær han va so drukkin, men Elling kunna inki slutte. Daa sa’e han Hallvord de: „no fær e brette Bukkekillingi i Spæle litevætta,“ aa derme graip han Ellingi Troyelimpadn aa kasta han tvert over Stuguborde upp i Langbenken. Men Elling basa like godt, aa Kjeringi skura paa, at dai skulde paa Haimvegen atte. Hallvord sa’e: „no ha du vorte alt for drukkin Elling, ser du ’ki Kjeringi græt aa vil haimatte?“ Men han

  1. Han fekk Heimlov or Hertenesta Aar 1787 „Haimparse“ hans finnst enno, det er underskrivet av Carl Joseph von Wolfsgeil „Generalmajor og Chef for siellandske Regiment Rytterie.“
  2. d. e. blodka, „smikka paa, so myki de kjem Blo fram.“
  3. Dativ av Nase m.
  4. inkje laast gaa.