Side:Sanskrit og Oldnorsk.djvu/24

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

bere, at bære;[1] sml. pers. برنا, barnâ, a youth.

kruki, m, en lille Dreng; sml. hind. گرگا, gurgâ, a servant boy, a brat.

3. Ægteskabs- og Slægtskabs-Forholde.

beðja, f. en Hustru, Ægtefælle = बधू, bad῾û, f. a woman, a wife.

gipta, give til Ægte = यभ्, jab῾ ell. जभ्, ǵab῾, to copulate.

geta, avle = जन्, ǵan, to generate or beget.

hjón, n. pl. Ægtefolk = युग्, jug, n. a pair, a couple, af युज, juǵ, to join. I det Bergenske kaldes Ægtefolk fremdeles Jun.

tæri, n. Samliv; sml. दारि, dâri, f. tearing. दारिन्, dârin, n. a husband, दार, dâra, m. pl. a wife; af दॄ, dṝ, to take, to tear (a husband).

friðill, m, en Kjæreste, Galan; friðla, f. en Frille; sml. प्री, prî, zend. 𐬟𐬭𐬍, frî, at elske; प्रिय, prija, kjær.[2]

amma, f. en Bedstemoder; sml अम्बा, ambâ, f. a mother.

faðir, m. en Fader = पितृ, pitṛ, m. a father.

moðir, f. en Moder = मातृ, mâtṛ, f. a mother.

mamma — pappa = ما باپ, mâ — bâp, parents.

broðir, m. en Broder = भ्रातृ, b῾râtṛ, m. a brother

systir, f. en Søster = स्वसृ, svasṛ, f. a sister.

sonr, m. en Søn = सूनु, sûnu, m. a son; षू, s̔û, to bear.

Sammensatte ere पितृभ्रातृ, pitṛb῾râtṛ, m. Farbroder, og पितृस्वसृ, pitṛsvasṛ, f. Faster

børr eller burr, m. en Søn; sml. बर, bara, m. a son in law, ell. भृ, b῾ṛ, at hære.

kundr, m. en Sln, poët; sml. कुण्ड, kuṇḍa, m. a son born in adultery; eller maaskee beslægtet med det følgende kind.

dottir, f. en Datter = डुहितृ, duhitṛ, f. a daughter.

systkin, n. pl. Søster og Broder, er et af de faa Exempler, Oldnorsk frembyder, svarende til de sammensatte Ord, som i Sanskrit kaldes dvanda; det er nemlig dannet ved Forening af syst for systir og kynn, Slægt. Paa same Maade dannes feðgin, n, Fader og Datter, mæðgin, n. Moder og Søn, af faðir eller móðir og kynn, hvis k er bleven til g formedelst det foregaaende bløde d. Ligesaa feðgar, m. Fader og Søn, mæðgur, f. Moder og Datter, hvor den sidste Deel af den sammensatte Ord blot har beholdt g af Roden géta (जन्),[3] hvortil er sat

  1. Journ. Asiat. IV S. T. V. p.203—98.
  2. Bopp, v. Gr. S. 128.
  3. Paa lignende Maade danner ज, ǵa, af denne Rod alene et particip. pret. natur. Bopp, Gr. S, p. 257.