Side:Psalmernes Bog.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


 Og dog er Tiden ny ganſke viſt komment til at gjøre et ſtort Fremſkridt ogſaa i den opbyggelige Forſaaelſe af Guds Ord i det hele og ikke mindſt af Pſalmerne, ved at lade det hiſtoriſke i Ordet komme til ſin Ret. Ogſaa i den praktiſke Forkundelſe ſe vi den rent hiſtoriſke Side af Ordet i Evangelierne og Jeſu Liv, f. Ex. Hos Moody anvendt i ſin Enfoldigheds ſtore Magt og med en hidtil uanet Opbyggelſens Kraft. Det er at haabe, at netop de, ſom er vel kjendte i ſine Pſalmer og have ſat mangt et dyrebart Mærke ved adſkillige af Pſalterets Vers ſom Vidnesbyrd om erfaret Maade og Lys, ſom derfra faldt paa Hjertets Kampe og Livets dunkle Veie, — det er at haabe, at netop ſaadanne med taknemlig Anerkjendelſe, om end i Begyndelſen nølende, vil modtage det nye, friſke Lys, ſom udag den hiſtoriſke Situation falder paa Pſalmerne i det hele og paa hidtil uforſtaaede Partier i det enkelte. Ja, kanſke intetſteds mere end i Pſalmerne vil en gjennemført hiſtoriſk Opfattelſe løſe Forſtaaelſens bundne Snorer og give rig Tilſkundelſe til mere og fordybet Læsning. “I dit Lys ſer vi Lyſet,” ſiger David (Pſ. 36, 10). Det er jo netop ſelve det Lys, ſom udſtraaler fra Pſalmeforfatternes og iſær fra Davids i dobbelt Fremſtilling for os i Bibelen nedlagte Liv og Hiſtorie, ſom ſkal ſkaffe os Lys, mere Lys i Forſaaelſen af Pſalmerne. Ordet ſkal Ordet forklare. Hiſtoriens Ord ſkal forklare Bønnens Ord. Det ſidſte er jo en Udſtraaling af det førſte og begge tilſammen kan alene give Fylden.

 Den Opgave, ſom her førſt og fremſt ſkal løſes, er da den, paa Grundlag af Davids Liv at efterviſe den dybe Sammenhæng mellem hans Livsførelſer og hans Pſalmedigtning. Den førſte Del af Opgaven er i hiſtoriſk Fremſtilling at ſpinde Davids Livstraad ud af den dobbelte Fremſtilling i de to Samuelsbøger og 1ſte Krønikebog, — den ved hans Fald brudte, men ved hans Bod og Omvendelſe ſtærkere end nogenſinde før, bundne Livstraad —; den anden Del af Opgaven er paa denne hans Livstraad at ſamle de hellige Pſalmer, hans Livs Juveler, i den rette Orden og Sammenhæng til et fuldent Perleſmykke, ſtraalende i den guddommelige Livsførelſes og Naades fulde Lysglands.

 Jeg har forundret mig ved at finde, at denne Opgave ikke blot ikke er udført, men at den ikke heller ſynes rigtig for Alvor at være forſøgt.

 En væſentlig Grund hertil er viſtnok, at den Betragtning ligeſom har vundet Hævd, at alle de med Davids Navn overſkrevne Pſalmer, ſelv om man antager dem for davidiſke, ikke kan hævde og finde ſin