Side:Nye testamente (1889).djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Verdi og Tillokkingi av Rikdomen og Lyſterna til dei andre Ting koma inn og kjøva Ordet, og det vert grødelauſt.
20 Og dette er dei, ſom ero ſaadde i god Jord, ſlike ſom høyra Ordet og taka det til ſeg og bera Grøda, ſume tretti og ſume ſekſti og ſume hundrad Foll.“
21 Og han ſagde til deim: „Kjem Ljoſet inn dertil, at ein ſkal ſetja det under Skjeppa elder under Benken? Er det ikkje dertil, at ein ſkal ſetja det i Staken?
22 For der er ingen Ting løynd, ſom ikkje ſkal verta opendagad, og inkje er gjort til aa vera gøymt, men til aa koma fyre Dagen.
23 Um nokon heve Øyro til aa høyra med, han høyre!“
24 Og han ſagde til deim: „Agte paa det, ſom de høyra! Med det ſame Maalet, ſom de mæla med, ſkal det verta dykker tilmælt, og nokot attpaa til dykker, ſom høyra.
25 For den ſom heve, han ſkal faa, og den ſom ikkje heve, fraa honom ſkal veta teket jamvel det, ſom han heve.“
26 Og han ſagde: „So er det med Guds Rike, ſom naar ei Menneſkja kaſtar Sædet i Jordi,
27 og han ſøv og ſtend upp Natt og Dag, og Sædet renn upp og veks paa ei Vei, ſom han ikkje veit.
28 For av ſeg ſjølv ber Jordi Grøda, fyrſt Straa, ſo Aks og ſo fullmatat Korn i Akſet.
29 Men naar Grøda er ſkjær, ſender han ſtrakſt Sigden; for daa er Skurden komen.“
30 Og han ſagde: „Kvat ſkulo me likna Guds Rike med? elder kvat Likand ſkulo me tyda det med?
31 Det er ſom Senapskornet, ſom naar det vert ſaatt i Jordi, er det minſte av alt Frækorn paa Jordi.
32 Og naar det er ſaatt, renn det upp og vert ſtørre enn alle andre Hagevokſtrar og ſkyt ſtore Greiener, ſo Fuglarne under Himmelen kunna byggja Reid i Skuggen av det.“
33 Og i mange ſlike Liknadar talade han Ordet til deim, etter ſom dei kunde fata.
34 Men utan Likand talade han ikkje til deim. Men naar dei var aaleine, tydde han alt ut fyre Læreſveinarne ſine.
35 Og ſame Dagen, daa det vart Kveld, ſagde han til deim: „La oſs fara yver paa hi Sida.“
36 Og daa dei hadde ſendt Folket burt, ſo tok dei honom med, ſom hav var i Baaten; men det var andre Baatar og med honom.
37 Og det kom ei hard