Side:Nye testamente (1889).djvu/75

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Guds Vilje, den er min Broder og mi Syſter og Moder.“

4de Kapitlet.

 Og han tok til aa lære ved Sjoen atter; og det kom myket Folk ſaman til honom, ſo han gjekk ut i Baaten og ſat paa Sjoen, og alt Folket var paa Landet ved Sjoen.
2 Og han lærde deim mangt i Liknader og ſagde til deim i ſin Læretale:
3 „Høyre til! Sjaa, ein Saamann gjekk ut og ſkulde ſaa.
4 Og det hende, daa han ſaadde, at nokot fall ned ved Vegen, og Fuglarne under Himmelem kom og aat det upp.
5 Og ſumt fall paa Steingrunn, der det ikkje hadde ſtort Jord, og det rann ſnøgt upp, avdi det ikkje hadde djup Jord.
6 Men daa Soli ſteig, ſkein det av og visnade, avdi det ikkje hadde Rot.
7 Og ſumt fall millom Klunger, og Klungren voks upp og kjøvde det, og det gav ikkje Grøda.
8 Og ſumt fall i god Jord og gav Grøda, ſom ſkaut upp og voks til; og det bar ſumt tretti og ſumt ſekſti og ſumt hundrad Foll.“
9 Og han ſagde til deim: „Den ſom heve Øyro til aa høyra med, han høyre!“
10 Og daa han vart aaleine med deim, ſpurde dei tolv og dei andre, ſom var med honom, um Liknaden.
11 Og han ſagde til deim: „Dykker er det gjevet aa kjenne Løyndomen i Guds Rike. Men fyre hine utanfyre vert det alt gjevet i Liknadar,
12 ſo dei ſjaaande ſkulo ſjaa og ikkje ſkilja og høyrande høyra og ikkje ſkyna, ſo dei ikkje ſkulo umvenda ſeg og faa ſine Synder forlatne.“
13 Og han ſagde til deim: „Skyna de ikkje denne Liknaden? og kor vilja de ſo ſkyna alle Liknadarne?
14 Saamannen ſaar Ordet.
15 Men dette er dei ved Vegen: der ſom Ordet vert ſaatt, og naar dei hava høyrt det, kjem Satan ſtrakſt og tek burt Ordet, ſom var ſaatt i deira Hjarto.
16 Og likeins: dette er dei, ſom ero ſaadde paa Steingrunn, dei ſom mottaka Ordet med Gleda, ſtrakſt dei høyra det,
17 og dei hava ikkje Rot i ſeg, men ſtanda berre til ei Tid; ſidan naar Trengſla elder Forfylgjing kjem paa fyre Ordet Skuld, daa ſtyggjaſt dei ſtrakſt ifraa.
18 Og dette er dei, ſom ero ſaadde millom Klunger, dei ſom høyra Ordet,
19 og Umſuterna fyre denne