Side:Nye testamente (1889).djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


var Øvſtepreſt, og aat Synebraudi, ſom ingen utan Preſtarne heve Lov til aa eta, og gav deim og, ſom var med honom?“
27 Og han ſagde til deim: „Kviledagen vart til fyre Menneſkja Skuld, og ikkje Menneſkja fyre Kviledagen Skuld.
28 Difyre er Menneſkjeſonen Herre yver Kviledagen med.“

3dje Kapitlet.

 Og han gjekk atter inn i Stemneſova; og der var ein Mann, ſom hadde ei visnad Hand.
2 Og dei gjætte paa honom, um han vilde lækja honom paa Kviledagen, ſo dei kunde faa Klaga paa honom.
3 Og han ſagde til Mannen, ſom hadde den visne Handi: „Statt upp og kom fram!“
4 Og han ſagde til deim: „Er det rett aa gjera godt paa Kviledagen elder aa gjera vondt, aa berga Liv elder ſlaa i Hel?“ Men dei tagde.
5 Og han ſaag umkring paa deim med Harm, full av Sorg yver, at dei var ſo hardhjartade, og han ſagde til Mannen: „Rett Handi ut!“ Og han rette henne ut, og Handi hans vart friſk ſom den andre. 6 Og Fariſæarne gjekk og lagde ſtrakſt Raad med Herodes-Folket imot honom, kor dei kunde faa gjort av med honom.
7 Men Jeſus drog ſeg undan til Sjoen med Læreſveinom ſine; og ei ſtor Mengd fraa Galilæa fylgde honom, og fraa Judæa
8 og fraa Jeruſalem og fraa Idumæa og fraa andre Sida aat Jordan, og dei umkring Tyrus og Sidon, ei ſtor Mengd, kom til honom, daa dei høyrde, kor ſtore Gjerningar han gjorde.
9 Og han ſagde til Læreſveinarne ſine, at der ſkulde vera ein Baat til Reida aat honom fyre Folkehopen Skuld, ſo dei ikkje ſkulde trengja honom;
10 for han lækte mange, ſo alle dei, ſom hadde Plagor, trengde ſeg fram til honom, at dei kunde røra ved honom.
11 Og naar dei ureine Andar ſaag honom, fall dei ned fyre honom og ropade og ſagde: „Du er Guds Son.“
12 Og han trugade deim ſtrengt, at dei ikkje ſkulde gjera honom kjend.
13 Og han gjekk uppaa Berget og kallade til ſeg deim, ſom hans ſjølv vilde, og dei gjekk til honom.
14 Og han tok told ut, at dei ſkulde vera med honom,