Side:Nye testamente (1889).djvu/72

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


og tok Sengi og gjekk ut fyre alle Manns Augo, ſo dei alle vart forfærde og lovade Gud og ſagde: „Slikt hava me aldri ſeet.“
13 Og han gjekk ut til Sjoen atter, og alt Folket kom til honom, og han lærde deim.
14 Og daa han gjekk framum, ſaag han Levi, Alfæus’ Son, ſom ſat paa Tollbudi; og han ſagde til honom: „Fylg meg!“ Og han ſtod upp og fylgde honom.
15 Og det hende ſeg, daa han ſat til Bords i hans Hus, ſo ſat og manne Tollmenner og Syndarar i Lag med Jeſus og Læreſveinom hans; for dei var mange, og dei fylgde honom.
16 Og daa dei Skriftlærde og Fariſæarne ſaag, at han aat i Lag med Tollmenner og Syndarar, ſagde dei til Læreſveinarne hans: „Kor heve det ſeg, at han et og drikk med Tollmenner og Syndarar?“
17 Og daa Jeſus høyrde det, ſagde han til deim: „Dei ſom ero friſke, trenga ikkje til Lækjar, men dei ſom hava vondt. Eg er ikkje komen til det aa kalla Rettferdige, men Syndarar til Umvending.“
18 Og Læreſveinarne til Johannes og til Fariſæarne faſtade. Og dei kom og ſagde til honom: „Kvi faſta Læreſveinarne til Johannes og til Fariſæarne, men dine Læreſveinar ikkje?“
19 Og Jeſus ſagde til deim: „Kann daa Brudſveinarne faſta, medan Brudgumen er med deim? ſo lenge dei hava Brudgumen med ſeg, kunna dei ikkje faſta.
20 Men det vil koma Dagar, daa Brudgumen vert teken fraa deim, og daa ſkulo dei faſta, i dei Dagom.
21 Og ingen ſet ei Bot av utovt Ty paa eit gamalt Klædeplagg; elles vil den nye Boti riva burt av det gamle, og Holet vert verre.
22 Og ingen ſlær ny Vin paa gamle Lederflaſkor; elles vil den nye Vinen ſprengja Flaſkorna, og Vinen vert ſpillt og Flaſkorna øydelagde. Men ny Vin ſkal ein ſlaa paa nye Flaſkor.“
23 Og det hende ſeg, at han paa Kviledagen gjekk gjenom ein Aaker, og Læreſveinarne hans tok til aa ganga og plukka Aks.
24 Og Fariſæarne ſagde til honom: „Sjaa, kvi gjera dei paa Kviledagen det, ſom dei ikkje hava Lov til?“
25 Og han ſagde til deim: „Hava de aldri leſet, kvat David gjorde, daa han trengde til det og var hungrig, baade han og dei, ſom var med honom?
26 korleides han gjekk inn i Guds Hus, den Tid Abjatar