Side:Nye testamente (1889).djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


seg med ei onnor, han driv Hor; og den, som gifter seg med ei, som er fraaskild, han driv Hor."
10 Læresveinarne hans segjer til honom: „Stend Saki soleides imillom Mann og Kona, so er det ikkje godt aa gifta seg."
11 Men han sagde til deim: „Ikkje alle kunna fata denne Tale, men dei, som det er gjevet.
12 For der finst Gjeldingar, fødde slike av Moders Liv; og der finst Gjeldingar, som ero gjeldade av Menneskjor; og der finst Gjeldingar, som hava gjeldat seg sjølve fyre Himmelrikets Skuld. Den, som kann fata det, han fate det!"
13 Daa vart det ført Smaaborn til honom, at han skulde leggja Henderna paa deim og beda; men Læresveinarne trugade deim.
14 Men Jesus sagde: „Lat vera Smaaborni, og hindre deim ikkje fraa aa koma til meg; for Himmelriket høyrer slike til."
15 Og han lagde Henderna paa deim og gjekk der ifraa.
16 Og sjaa: Ein kom fram og sagde til honom: „Gode Meister! Kvat godt skal eg gjera, at eg kann hava evelegt Liv?"
17 Men han sagde til honom : „Kvi kallar du meg god? Ingen er god utan ein, det er Gud. Men vil du ganga inn til Livet, so hald Bodordi!"
18 Han segjer til honom: „Kvat Bodord?" Men Jesus sagde: „Dette: du skal ikkje slaa i Hel, du skal ikkje driva Hor, du skal ikkje stela, du skal ikkje bera falsk Vitne.
19 Heidra Fader din og Moder di, og elska Nesten din som deg sjølv!"
20 Den unge Mann segjer til honom: „Alt dette heve eg haldet ifraa eg var ung. Kvat vantar meg enno?"
21 Jesus sagde til honom: „Vil du vera fullkomen, so gakk avstad og sel alt det, du eig, og giv dei Fatike, so skal du hava ein Skatt i Himmelen, og kom og fylg meg!"
22 Men daa den unge Mann høyrde desse Ordi, gjekk han uglad burt, avdi han hadde myket Gods.
23 Men Jesus sagde til Læresveinarne sine: „Sannelege segjer eg dykker, at det vil vera vondt fyre ein Riking aa koma inn i Himmelriket.
24 Og atter segjer eg dykker: det er lettare fyre ein Kamel aa ganga igjenom eit Naalauga enn fyre ein Riking aa koma inn i Guds Rike."
25 Men daa Lærefveinarne hans høyrde det, vart dei storlege forferde og sagde: „Kven kann daa verta frelst?"
26 Men Jesus saag paa deim og sagde til deim: „Fyre Menneskjor er det umoglegt, men fyre Gud er alt moglegt."
27 Daa svarade Petrus og sagde til honom: „Sjaa, me hava