Side:Nye testamente (1889).djvu/327

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Augo, ſom ikkje ſjaa, og Øyro ſom ikkje høyra, til den Dag i Dag.“
9 Og David ſegjer: „Lat Bordet deira verta deim til ei Snara og ei Gildra og ei Fella og ei Attergjeld!
10 Lat Augo deira formyrkjaſt, ſo dei ikkje ſjaa, og bøyg alltid Ryggen deira!“
11 Eg ſegjer difyre: Snaavade dei daa dertil, at dei ſkulde falla? Langt derifraa! men ved deira Fall er Frelſa komi til Heidningarne, at desſe ſkulde vekkja deim til Kapphug.
12 Men derſom deira Fall er Rikdom fyre Verdi, og deira Fraagang Rikdom fyre Heidningarne, kor myket meir ſkal daa deira Fullnad vera det?
13 For til dykker, Heidningar, talar eg. Med di eg er Heidningapoſtel, heidrar eg mitt Embætte,
14 um eg daa kunde vekkja mi Ætt til Kapphug og frelſa nokre av deim.
15 For derſom deira Burtkaſting er Soning fyre Verdi, kvat annat er daa deira Mottaking enn Liv av Daude?
16 Men er Fyrſtegrøda heilag, ſo er Deigi det og, og er Roti heilag, ſo ero Greinerna det og.
17 Men um no ſume av Greinom ero avbrotne, og du, ſom var ein vill Oljekviſt, vart innſett imillom deim og vart luthavande i Roti og Feita paa Oljetreet,
18 ſo roſa deg ikkje imot Greinerna; men um du roſar deg, ſo er det daa ikkje du, ſom ber Roti, men det er Roti, ſom ber deg.
19 Du vil daa ſegja: „Greinerna vart avbrotne fyre di, at eg ſkulde verta innſett.“
20 Ja vel nog! Ved Vantru vart dei avbrotne, men du ſtend ved Tru; høgmodaſt ikkje, men ottaſt!
21 For derſom Gud ikkje ſparde dei naturlege Greinerna, ſo vil han visſt ikkje ſpara deg helder.
22 Sjaa daa Guds Godleike og Strengleike: Strengleiken imot deim, ſom ero fallne, men Godleiken imot deg, ſo framt du held faſt paa Godleiken; elles ſkal du og verta avhoggen.
23 Men hine ſkulo og verta innſette, derſom dei ikkje halda fram i Vantrui; for Gud er megtug til aa innſetja deim atter.
24 For derſom du vart avhoggen av det naturlege ville Oljetre og imot Naturi innſett i eit godt Oljetre, kor myket helder ſkulo daa dei, ſom av Naturi var Greiner, verta innſette i ſitt eiget Oljetre!
25 For eg vil ikkje, Brøder! at de ſkulo vera uvitande um denne Løyndomen (ſo de