Side:Nye testamente (1889).djvu/325

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Rettferd; for eit ſnøgt avgjort Ord ſkal Herren utføra paa Jordi.“
29 Og ſom Eſaias fyrr heve ſagt: „Hadde ikkje Herren Sebaot leivt oſs eit Sæde, ſo var me vortne ſom Sodoma og vortne like med Gomorra.“
30 Kvat ſkulo me daa ſegja? At Heidningarne, ſom ikkje ſøkte Rettferd, dei vann Rettferd, men Rettferdi av Tru;
31 men Israel derimot, ſom ſøkte Rettferds Log, dei vann ikkje fram til Rettferds Log.
32 Kvifyre ſo? Fyredi dei ikkje ſøkte henne ved Tru, men ſo ſom ved Loggjerningar; for dei ſtøytte ſeg paa Støyteſteinen;
33 ſom ſkrivet er: „Sjaa, eg ſet i Sion ein Stein til Støyt og eit Berg til Avſtygging, og kvar den, ſom trur paa honom, ſkal ikkje verta til Skammar.“

10de Kapitlet.

 Brøder! Mitt Hjartans Ynſkje og mi Bøn til Gud er fyre Israel um Frelſa.
2 For eg giv deim det Vitnesmaal, at dei hava Ihuge fyre Gud, men ikkje med Skynſemd.
3 for daa dei ikkje kjende Guds Rettferd, men ſtrævade etter aa grunna ſi eigi Rettferd, ſo gav dei ſeg ikkje under Guds Rettferd.
4 For Kriſtus er Endemaalet fyre Logi til Rettferd fyre kvar den, ſom trur.
5 For Moſes ſkriv um den Rettferd, ſom er av Logi: „Den Menneſkja, ſom gjerer desſe Ting, ſkal liva ved deim.“
6 Men den Rettferd, ſom er av Tru, ſegjer ſo: „Seg ikkje i ditt Hjarta: kven ſkal fara upp til Himmels?“ (det er: til aa føra Kriſtus ned);
7 „elder: kven ſkal fara ned i Avgrunnen?“ (det er: til aa føra Kriſtus upp fraa dei Daude).
8 Men kvat ſegjer ho? „Ordet er deg nær, i din Munn og i ditt Hjarta;“ det er Ordet um Tru, ſom me forkynna.
9 For derſom du vedkjenneſt Herren Jeſus med din Munn og trur i ditt Hjarta, at Gud vekte honom upp fraa dei Daude, ſo ſkal du verta frelſtt;
10 for med Hjartat trur Ein til Rettferd, og med Munnen vedkjenneſt Ein til Frelſa.
11 For Skrifti ſegjer: „Kvar den, ſom trur paa honom, ſkal ikkje verta til Skammar;“
12 for der er ingen Skilsmun paa Jøde og Grekar; for Alle hava den ſame Herre, ſom er rik nog fyre Alle, ſom paakalla honom.
13 „For kvar den, ſom paakallar Herrens Namn, ſkal verta frelſt.“
14 Kor ſkulo dei daa paa-