Side:Nye testamente (1889).djvu/324

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


men og til Rebekka vart ſlikt ſagt, daa ho var med Barn ved Ein, det er Iſak, Fader vaar.
11 For daa dei endaa var ufødde og ikkje hadde gjort nokot Godt elder Vondt (fyredi at Guds Naadgjerd etter Utval ſkulde ſtanda ved Lag, ikkje ved Gjerningar, men ved honom, ſom kallade),
12 daa vart det ſagt til henne: „den Eldſte ſkal tena den Yngſte;“
13 likſom det er ſkrivet: „Jakob elſkade eg, men Eſau hatade eg.“
14 Kvat ſkulo me daa ſegja? Maa tru der daa er Urettferd hjaa Gud? Langt derifraa!
15 For han ſegjer til Moſes: „Eg vil miskunna den, ſom er miskunnar, og vaarkunna, ſom eg vaarkunnar.“
16 So ſtend det daa ikkje til den, ſom vil, og helder ikkje til den, ſom renner, men til Gud, ſom gjerer Miskunn.
17 For Skrifti ſegjer til Farao: „Juſt dertil reiſte eg deg upp, at eg kunde ſyna mi Magt paa deg, og at mitt Namn kunde verta kunngjort yver all Jordi.“
18 So miskunnar han daa den, han vil, og forherder den, han vil.
19 Du vil daa ſegja til meg: Kvi læt han endaa illa? Kven ſtend daa Viljen hans imot?
20 Men kven er daa du Menneſkja, ſom andordaſt med Gud? Vil daa Verket ſegja til Verkaren: Kvi gjorde du meg ſo?
21 Elder heve Krusmakaren ikkje Vald yver Leiret, ſo han av ſame Deigi kann gjera det eine Kjerald til Æra, det andre til Vanæra?
22 Men enn um no Gud, daa han vilde ſyna ſin Vreide og kunngjera ſi Magt, endaa med ſtort Langmod tolde dei Breidekjerald, ſom var lagade til Fortjoning.
23 at han og kunde kunngjera ſin rike Herlegdom paa dei Miskunnkjerald, ſom han fyrr hadde lagat til Herlegdom?
24 og til ſlike kallade han og oſs, ikkje berre av Jødar, men og av Heidningar;
25 ſom han og ſegjer hjaa Hoſeas: „Eg vil kalla det mitt Folk, ſom ikkje var mitt Folk, og henne den Elſkade, ſom ikkje var elſkad;
26 og det ſkal henda paa den Staden, der det var ſagt til deim: de ero ikkje mitt Folk, der ſkulo dei verta kallade den livande Guds Born.“
27 Og Eſaias ropar ut yver Israel: „Um Talet paa Israels Born er ſom Havſens Sand, ſo ſkal daa berre Leivninger verta frelſt;
28 for ſitt Ord fullfører han og gjerer det ſnøgt av i