Side:Nye testamente (1889).djvu/321

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


vil, det gjerer eg ikkje; men det Vonde, ſom eg ikkje vil, det gjerer eg.
20 Men gjerer eg det, ſom eg ikkje vil, ſo gjerer ikkje eg det lenger, men Syndi, ſom bur i meg.
21 So finn eg daa den Log fyre meg, naar eg vil gjera det Gode, at det Vonde ligg meg fyre Handi;
22 for eg er glad i Guds Log etter den indre Menneſkja;
23 men eg ſer ei onnor Log i mine Limer, ſom ſtrider imot Logi i min Hug og fangar meg under Syndalogi, ſom er i mine Limer.
24 Eg arme Menneſkja! kven ſkal frigjera meg fraa denne Daudſens Likam?
25 Eg takkar Gud ved Jeſus Kriſtus vaar Herre! So tener eg daa Guds Log med Hugen, men Syndalogi med Kjøtet.

8de Kapitlet.

 So er der daa ingi Fordøming fyre deim, ſom ero i Kriſto Jeſu, deim ſom ikkje fara etter Kjøtet, men etter Anden;
2 for Logi av Livſens Ande heve i Kriſto Jeſu frigjort meg fraa Logi av Syndi og Dauden.
3 For det, ſom var umoglegt fyre Logi, av di ho var magtlaus ved Kjøtet, det gjorde Gud, daa han ſende Son ſin i ſyndugt Kjøts Likning og fyre Syndi Skuld og fordømde Syndi i Kjøtet,
4 at Logkravet ſkulde verta fullnøgt i oſs, ſom ikkje fara etter Kjøtet, men etter Anden.
5 For dei, ſom ero etter Kjøtet, traa etter det, ſom høyrer Kjøtet til; men dei, ſom ero etter Anden, traa etter det, ſom høyrer Anden til.
6 For Kjøtſens Traadom er Dauden; men Andens Traadom er Liv og Fred,
7 etterdi Kjøtſens Traadom er Fiendſkap imot Gud; for det er ikkje Guds Log lydugt, ja det kann ikkje vera det helder;
8 og dei, ſom ero i Kjøtet, kunna ikkje tekkjaſt af Gud.
9 Men de ero ikkje i Kjøtet, men i Anden, ſo framt Guds Ande bur i dykker; men heve Ein ikkje Kriſti Ande, ſo høyrer han ikkje honom til.
10 Men er Kriſtus i dykker, ſo er vel Likamen daud fyre Syndi, men Anden er Liv fyre Rettferdi.
11 Men derſom Anden hans, ſom vekte Jeſus upp fraa dei Daude, bur i dykker, ſo ſkal han, ſom vekte Kriſtus upp fraa dei Daude, ogſo gjera dykkar daudelege Likamar livande ved Anden ſin, ſom bur i dykker.
12 Difyre, Brøder! ſtanda me ikkje i Skuld til Kjøtet, ſo me ſkulde liva etter Kjøtet;
13 for derſom de liva etter Kjøtet, ſkulo de døy; men der-