Side:Nye testamente (1889).djvu/317

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


fram mot hundrad Aar gamall, og ikkje paa det daude Moderlivet hennar Sara;
20 men paa Guds Lovnad tvilade han ikkje med Vantru, men vart ſterk ved Trui og gav Gud Æra,
21 fullviſs paa, at det han heve lovat, er han og megtug til aa gjera.
22 Difyre vart det og reknat honom til Rettferd.
23 Men ikkje berre fyre hans Skuld vart det ſkrivet, at det vart honom tilreknat,
24 men og fyre vaar Skuld, ſom det ſkal verta tilreknat, naar me tru paa honom, ſom vekte Jeſus vaar Herre upp fraa dei Daude,
25 han ſom vart yvergjeven fyre vaare Misgjerningar og uppvekt fyre vaar Rettferdiggjering.

5te Kapitlet.

 Daa me no ero rettferdiggjorde av Trui, hava me Fred med Gud ved vaar Herre Jeſus Kriſtus,
2 likſom me og ved honom hava i Trui fenget Tilgjenge til denne Naade, ſom me ſtanda i, og me roſa oſs av Von um Guds Herlegdom.
3 Og ikkje berre det; men me roſa oſs og av Trengſlom, daa me vita, at Trengſla verkar Tolmøde,
4 og Tolmødet verkar Røynſla og Røynſla verkar Von,
5 og Voni gjerer ikkje til Skammar, fyredi Guds Kjærleike er uthellt i Hjarto vaare ved den Heilage Ande, ſom er oſs gjeven.
6 For medan me endaa var duglauſe, døydde Kriſtus i den fyreſette Tid fyre Ugudlege;
7 for det vil vandt Nokon døy fyre ein Rettferdig — fyre den Gode torde Ein kann henda koma ſeg til aa døy —;
8 men Gud ſyner ſin Kjærleike til oſs med di, at Kriſtus døydde fyre oſs, medan me endaa var Syndarar.
9 So myket helder ſkulo me daa, no me ero rettferdiggjorde ved hans Blod, verta frelſte ved honom fraa Vreiden.
10 For derſom me, daa me var Fiendar, vart utſonade med Gud ved hans Sons Daude, ſo ſkulo me ſo myket helder no, daa me ero utſonade, verta frelſte ved hans Liv.
11 Og ikkje berre det; men me roſa oſs og av Gud ved vaar Herre Jeſus Kriſtus, ſom me no hava fenget Soningi ved.
12 Difyre, likſom Syndi ved eiMenneſkja kom inn i Verdi, og Dauden ved Syndi, og Dauden ſoleides trengde ſeg igjenom til alle Menneſkjor, av di dei ſyndade alle, —
13 for vel var der Synd i Verdi fyrr Logi; men Syndi vert ikkje tilreknad, der ingi Log er;