Side:Nye testamente (1889).djvu/315

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Hop; der er Ingen, ſom gjerer Godt; der er ikkje ein Einaſte.
13 Ei opnad Grav et Strupen deria; med Tungom ſine ſvika dei; Orme-eiter er under Lepom deria.
14 Munnen deira er ful av Vannſkap og Veiſka.
15 Føterne deira ero ſnare til aa ſpilla Blod.
16 Avøyding og Uſæla er der paa Vegom deira,
17 og ein Fredsveg kjenna dei ikkje.
18 Der er ingen Guds Age fyre Augom deira.“
19 Men me vita, at alt det, ſom Logi ſegjer, det talar ho til deim, ſom ero under Logi, ſo kvar Munn ſkal tagna, og all Verdi verta ſakad fyre Gud,
20 etterdi at inkje Kjøt kann ved Loggjerning verta rettferdiggjort fyre honom; for ved Logi kjem Kanning av Synd.
21 Men no er Guds Rettferd, ſom er umvitnad av Logi og Profetarne, openberrad utan Log,
22 det vil ſegja: Guds Rettferd ved Trui paa Jeſus Kriſtus fyre alle og yver Alle, ſom tru; for der er ingen Skilsmun:
23 for Alle ſyndade og vanta Æra fyre Gud,
24 og dei verta rettferdiggjorde til Givendes, av hans Naade, ved den Atterløysning, ſom er i Kriſto Jeſu,
25 ſom Gud ſette fram i hans Blod ſom ein Naadeſtol ved Trui, til aa ſyna ſi Rettferd, fyredi han hadde Tol med dei Synder, ſom fyrr vart gjorde under Guds Langmod, —
26 til aa ſyna ſi Rettferd i den noverande Tid, at han kunde vera rettferdig og gjera den rettferdig, ſom heve Jeſu Tru.
27 Kvar er ſo vaar Ros? Ho er uteſtengd. Ved kvat Slags Log? ei Log um Gjerningar? Nei, men ved ei Log um Tru.
28 Dermed ſo halda me fyre, at Menneſkja vert rettferdiggjord ved Tru, utan Loggjerningar.
29 Elder er Gud berre Gud fyre Jødar? er han ikkje Gud fyre Heidningar og? Jau, fyre Heidningar og,
30 etterdi det er einGud, ſom vil rettferdiggjera dei Umſkorne av Tru og dei Uumſkorne ved Tru.
31 Avlyſa me daa Logi ved Trui? Langt derifraa; men me ſtadfeſta Logi.

4de Kapitlet.

 Kvat ſkulo me daa ſegja, at Abraham Fader vaar heve vunnet etter Kjøtet?
2 For vart Abraham rettferdiggjord av Gjerningar, ſo heve han Nokot aa roſa ſeg av; men det heve han ikkje fyre Gud.
3 For kvat ſegjer Skrifti?