Side:Nye testamente (1889).djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent


2 Men me vita, at Guds Dom er etter Sanning yver deim, ſom gjera ſlikt.
3 Men trur du det, du Menneſkja, ſom dømer deim, ſom gjera ſlikt, og ſjølv gjerer det ſame, at du ſkal ſleppa undan Guds Dom?
4 Elder vanvyrder du hans Rikdom paa Godleike og Tolmøde og Langmod og veit ikkje, at Guds Milda driv deg til Umvending?
5 Men med ditt Hardlynde og ditt ubotferduge Hjarta hopar du Vreide yver deg paa Vreidens Dag, daa Guds rettferdige Dom vert openberr;
6 for han ſkal giva kvar etter kvar ſine Gjerningar:
7 deim, ſom med Trott i god Gjerning ſøkja Æra og Heider og Uforgjengelegdom, ſkal han giva eit ævelegt Liv;
8 men deim, ſom ero ſtridſame og ikkje lyda Sanningi, men lyda Urettferdi, ſkal hendaſt Harm og Vreide.
9 Trykk og Trengſla ſkal koma yver kvar Menneſkeſaal, ſom gjerer det Vonde, Jøde fyrſt og Grekar;
10 men Æra og Heider og Fred ſkal hendaſt kvar den, ſom gjerer det Gode, Jøde fyrſt og Grekar;
11 for det gjeld ingen Mannamun fyre Gud.
12 For ſo Mange, ſom ſyndade utan Log, dei ſkulo og fortjonaſt utan Log; og ſo Mange, ſom ſyndade med Logi, dei ſkulo og verta dømde ved Logi;
13 for ikkje dei, ſom høyra Logi, ero rettferdige fyre Gud; men dei, ſom gjera etter Logi, ſkulo verta rettferdiggjorde.
14 For naar Heidningarne, ſom ikkje hava Logi, gjera av Naturi det, ſom Logi byd, ſo ero dei ei Log fyre ſeg ſjølve, endaa dei ikkje hava Logi;
15 for dei ſyna, at Loggjerningi er innſkrivi i deria Hjarto, med di deira Samvit vitnar med, og Tankarne ſeg imillom ſaka elder og orſaka deim
16 paa den Dag, daa Gud ſkal døma det Dulde hjaa Menneſkjom, etter mitt Evangelium, ved Jeſus Kriſtus.
17 Sjaa, du er kallad Jøde og ſet di Lit til Logi og roſar deg av Gud
18 og veit hans Vilje, og fyreſynt av Logi prøvar du dei ymſe Ting
19 og trøyſter deg til aa vera ein Vegviſar fyre Blinde, eit Ljos fyre deim, ſom ero i Myrker.
20 ein Uppſedar fyre Uvituge, ein Lærar fyre Umynduge, daa du heve den rette Skapnad av Kunnſkap og Sanning i Logi.
21 Du ſom ſoleides lærer ein Annan, lærer du ikkje deg ſjølv? du, ſom preikar, at Ein ikkje ſkal ſtela, ſtel du?