Side:Nye testamente (1889).djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


8de Kapitlet.


1 Men daa han gjekk ned av Berget, daa fylgde myket Folk med honom.
2 Og sjaa, ein spitelsk Mann kom og tilbad honom og sagde: "Herre, dersom Du vil, so kann Du reinsa meg."
3 Og Jesus rette ut Handi, rørde ved honom og sagde: „Eg vil. Vert du rein!" Og med det sama vart han reinsad fyre si Spilsykja.
4 Og Jesus fegjer til honom: „Sjaa til, at du ikkje segjer nokon det; men gakk og syn deg fram fyre Presten og ofra den Gaava, som Moses heve paabodet til Vitne fyre deim!"
5 Men daa Jesus gjekk inn i Kapernaum, daa kom ein Hovudsmann til honom og bad honom
6 og sagde: „Herre ! Drengen min ligg verkbroten heime og pinest myket."
7 Og Jesus segjer til honom: „Eg skal koma og lækja honom."
8 Og Hovudsmannen svarade og sagde: „Herre! eg er ikkje verdig til, at du skal koma inn under mitt Tak. Men seg du berre eit Ord, og Drengen min vert lækt.
9 For eg er og ei Menneskja, som stend under Styremagti, men hever Stridsmenner under meg. eg segjer til den eine: Gakk! og han gjeng; — og til ein annan: Kom, og han kjem; — og til Trælen min: Gjer det; — og han gjerer det."
10 Men daa Jesus høyrde det, undrade han seg og sagde til deim, som fylgde med: „Sannelege segjer eg dykker: Ikkje i Israel eingong heve eg funnet so stor Tru.
11 Men eg segjer dykker, at Mange skulo koma ifraa Auster og Vester og sitja til Bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmelriket. —
12 Men Riksens Born skulo verta utkastede i Myrkret utanfyre. Der skal det vera Grant og Tanngnistring."
13 Og Jesus sagde til Hovudsmannen: „Gakk burt, og det skal ganga deg, som du trudde." Og Drengen hans vart lækt i den same Timen.
14 Og daa Jesus kom i Petrus’ Hus, saag han, at Vermoder hans var liggjande og hadde Sott.
15 Og han rørde ved Handi hennar, og Sotti sleppte henne, og ho stod upp og stellte i Huset fyre deim.
16 Men daa det vart Kveld, førde dei til honom Mange, som var forgjorde av vonde Andar; og han dreiv Andarne ut med eit Ord ; og han lækte alle deim. som hadde vondt,
17 at det skulde verta uppfyllt det, som er sagt ved Profeten Efaias, som segjer: „Han tok burt