Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/403

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Tun (uu), Gaardsplade.

Ture, more sig, være i Gjæstebud.

Ture, Tud, tapformigt Rør, som omgiver en mindre Tap.

Tusle, rusle, gaa sagte.

Tvare (Tvore), et Redskab, hvormed Mad røres sammen og stampes.

Tværblei, 1) Kile, hvormed man sprænger Stokke og vredne Rødder; 2) fig. et vrangt Menneske, Tværdriver.

Ty, se Tøi.

Tykke, Tykkelse. Tykken efter Bredden ɔ: i Forhold til Bredden.

Tyne, fordærve, ødelægge, dræbe.

Tyri, fedt Træ, Fyrreved, som indeholde Harpix eller Tjærestof.

Tyrihans, Askelad, Askepot; egentlig Hans, som sidde i Skorstenen og lyser med Tyrilysen.

Tyrilyse, Spaan eller Fakkel til at lyse med (istedetfor Lys).

Tyskendæk, Mellemdæk.

Tyte, pible ud (om Vædsker, der langsomt trænge sig frem).

Tælge, snitt emed Tælgekniv eller Tollekniv.

Tøi (Ty), Sager, Tilbehør.

Tømmerbrøtning, Tømmerflødning, Tømmertransport i Elvedragene.

Tømmerfut, Opsynsmand over Skov og Tømmer.

Tøv, Sludder, Vrøvl.


Udbraut, uryddet mark, vanskeligt Terrain.

Udbygding, Person der har hjemme i en anden Bygd eller Egn, en Fremmed.

Udmaset, udaset, træt og mødig.

Udmed, ved Siden af.

Udrør (oo), Udreise til Fiskeri paa Havet, eller Fiskeri paa de yderste Grunde.

Uer, Rødfisk, Sebastes norvegicus.

Uforligt, uenig.

Uggent, ubehageligt, raat og koldt.

Ugreie, Urede, Forvikling.

Uhappe, Uheld, Ulykke.

Ule, hyle, tyde.

Ulænde, uveisom Egn.

Undaf, borte fra.

Underlaave, Underrum i en Lade.

Ur (uu), Sammenhobning af større, løse Stene paa Flader eller Fjeldsider.

Uraa, Uraad, ikke Leilighed til.

Usams, uenig.

Ustell, Uorden, daarlig Forfatning.

Ustyr, Støi, Optøier.

Utidig, døsig, dorsk, uvillig.

Uvand, simpel, usmagelig; det Modsatte av vand, lækker, kræsen.


Vaar-Aaan (Vaar-Onn), Pløiningsarbeidet, Markarbeidet om Vaaren.

Vaag, Vægt af 3 B℔ eller 36 ℔.

Vaageværing, en Mand fra Vaage i Gudbrandsdalen.

Vaarfjøs, Kostald til Brug om Foraaret.

Vaatt, Vante.

Vaer, varsom, forsigtig.

Vafse, vade.

Vagernissen, Nissen paa Gaarden Vager paa Ringerige.

Vagl, Stang eller Pind, som Høns eller andre Fugle hvile paa om Natten.

Vakker, smuk.

Vante, fattes, mangle.

Vassbøtte, Vandspand.

Vassdrag, Elveløb, sammenhængende Række af Søer og Floder.

Vasskoppen, Vankanden, Vaskefadet.

Vas-Svek, Vandsvekk, se Svek.

Vaxere, drive om.

Vedfald, Skovfald, Skovgenerationer.

Vedfang, Tømmer, bestemt til Brænde.