Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/402

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Svek, engelsk Syge, som tænkes foraarsaget ved Forhexelse eller Trolddom.

Sveltihjel, Sultihjel.

Svime, besvime.

Svælte, Impf. svalt, sulte.

Syn, Synet, Ansigtet.

Synen, som kan se; om dem, der have Evne til at se de Underjordiske.

Syte, suttre og sørge.

Syte, klynke, klage.

Syten, ængstelig og omhyggelig.

Sæl, Sætersture. Sæteren deles i Gudbrandsdalen i Sælet, Stuen og Boden, hvori Mælken pbevares. Paa Vestlandet kaldes Mælkeboden Sæl og Ildhuset Skut (uu).

Sæter, høitliggende Græsgange med Sommerhuse eller Hytter, i Skoven, paa Fjeldet eller paa Heierne.

Sølje, Brystspænde.

Sølvkaupe, en liden Øse eller Kop af Sølv.

Søpledynge, en Hob Feieskarn.


Takke, rund Malmskive til at stege Fladbrød og Lefser paa.

Talgtit, Kjødmeis, Art af Sangfugleslægten Parus.

Tass, 1) Pote, Lab; 2) Ulv.

Te, at vise, fremvise.

Teig, afgrændset Stykke Ager, Eng eller Skov.

Teiste, Søfugl (Uria grylle).

Tiur, en Skovfugl, Tetra urogallus.

Tiurleg, s. Leg.

Tjaug (Tjug), et Snes, tyve.

Tjeld (Kjeld), Strandskade, Hæmatopus ostralegus.

Tjern, SKovsø, mindre Indsø.

Tjore, tøire, binde Heste eller Fæ i Toug ude paa Marken. Tjor, Rebet, hvormed Dyret bindes.

Tomlet, synes at være det med samme som krikklet, se dette Ord.

Tomrebs, egentl. med tomt Reb ɔ: med tom Slæde, uden Læs paa Slæden.

Tomten, Nissen.

Tona (Tonad), Art, Stof, ogsaa Sind, Gemyt.

Torvsat, dækket med Torv.

Tosk, Torsk; figurligt: Dumrian, stor Tosse.

Traa, Intetkj. traat, harsk.

Traakk, Pladsen foran Døren.

Traave, trave.

Trakke, traakke, trampe.

Traug, Trug.

Trold, Trold; Trold til Kjærring, Skarens Kvinde.

Troldkjærringspy, 1) det Skum, hvormed en Græshoppe (Cicada spumaria, Skumcikaden) omgiver sig; 2) et Slags rød Sop paa fugtigt Træ.

Troldkjærringstim, Troldkjærringforsamling med Dands og Støi.

Trost, Kramsfugl (Arter af Slægten Turdus).

True (Truge, Tryge), et Stalgs Saaler eller Rammer af Træ eller Vidje, som bindes paa Fødderne til at gaa paa i dyb Sne: Snesko.

Trugsmaal, Trudsel.

Trut (lang Vokal), Snude, Flab; ogsaa Mund.

Tryte, mangle, behøve.

Træske, tærske.

Trævle, beføle med Fingrene.

Trøite, drøie, vente, bie.

Tufse, Nakkedusk, Huesløife.

Tull, Bylt, Knytte.

Tull, 1) Forvikling, Vildrede, Fjanteri; 2) Fjante. Tulling, Fjante.

Tulle, svingle, hvirvle; vandre vildt; ogsaa bære sig taabeligt ad, have taabelige Indfald.