Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/401

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Staldguld, Staldlaave, Underrum i Ladebygningen ved Siden af Stalden.

Staltrev (ee), Høloft oven over Stalden.

Stampe, valke.

Stane, standse.

Statsborgeren, et i Trevieaarene udkommende politisk Smusblad i Christiania.

Staut, dygtig, brav.

Stav-Ved, kløvet Træ, Tøndestav.

Stall, 1) Orden, Skik, rigtig Stilling; 2) Syssel, Bestilling, Forehavende; 3) Redskaber, Tøi, Tilbehør.

Stelle, 1) stille, opstille, sætte i en vis Orden; 2) lave, indrette; »stelle til«, tilrede, pynte; 3) sysle, bestille Noget; bruges især om at røgte og fodre Kreaturerne.

Stenlændt, stendbunden Mark, Jord som er fuld af Sten.

Stenrøs (øø), Stenhob.

Storeborken, se Borket.

Stormhat, en Giftplante, Aconitum septentrionale.

Strak (aa), strag, lige, rank; strake Vegen, den lige Vei.

Stubb, Stykke Stump; ogsaa kort Fortælling eller Vise.

Stubbe, Stub, den gjenstaaende Del af et fældet Træ.

Stup (uu), Styrtning.

Stur (uu), nedslagen, ikke oplagt til Munterhed.

Stutt, kott.

Styr, Støi.

Styre, støie; »styre og base«, holde Larm og Kommers.

Styre, Ror paa Baad eller Fartøi, Rorblad.

Styven, Halen hos Fugle.

Stævne, et Følge af Skibe, som føre Fisk fra Nordland til Bergen.

Stø (stød), fast, som ikke vakler; alvorlig; stø i Loggen, tæt i Loggen, egentl. om Kar, hvis Staver slutte tæt i Sammenføiningen mod Bunden; deraf sikker, paalidelig. (Logg, Indsnittet i Staverne, hvori Bunden indfældes).

Støb (øø), Hulning i Veien paa Sne- og Vinterføre.

Støbning, Tryllemidler mod Svek, se Svek.

Stødt (støtt), stadigt, stedse; stødt og stændigt, stedse og altid.

Stø-e, bringe til Støhed eller Stadighed; støe Legen ɔ: sætte Legen, spille stadigt (om Tiurens og Aarfuglens Spil).

Støkke, opskræmme, opjage.

støl (øø), Sæter; Langstøl, Fjeldsæter; Heimstøl, Hjemsæter.

Støl (øø), stiv, ubekvem..

Størhusææ, Bryggerhus.

Subbe, arbeide eller søle i Væde og Fugtighed; »hun subbede sig frem«, slæbte, drog sig frem langs Jorden.

Sund, istykker. Sundslaaes, slaaes istykker.

Sugg, noget svært eller Uformeligt; {{r||]]en stor Sugg, Sugg til Karl, en stor, svær Karl; Sugg til Fisk, en stor og anselig Fisk; ofte med Bibegreb af Dygtighed; det var vel Sugg til Præst, d. e. dygtig Præstemand.

Sumle, udføre noget sendrægtig og famlende.

Sumle (somle), 1) plaske, røre i Vand eller Vædske; 2) rode, røre i en Masse; 3) udføre Noget sendrægtig og famlende.

Sulle, nynne, synge sagte.

Sup (uuu), Snaps.

Supekøin, Suppekorn, Suppegryn.

Suset, smaatosset, ikke rigtig klog.

Svall, Svalgang, smal Gang eller Udbygning paa Siden af et Hus.

Sveie-Lem, Faldluge, Dreieluge.