Side:Norske folke- og huldre-eventyr.djvu/400

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Slagfærd, se Færd.

Slagvol, Slagstokken paa en Pleil.

Slamp, stor og klodset Person.

Sleip, glat, slibrig.

Sligt Slag, det samme, kommende ud paa Et.

Slind, Bjælke, Tværbjælke; ogsaa Træspildrer eller Tremmer til at hænge op Klæder o. l. paa.

Slodde, en liden af Brædder sammenslaaet Kjælke eller Slæde.

Slusk, lurvet Person.

Slægge, Forhammer.

Smaamuldre, nynne.

Smatt, Impf. af smette, smutte, trænge sig frem.

Smatte paa, smadske paa.

Smelde paa, klemme paa, begynde med Fart.

Smidie-Avl, Esse.

Smitt og Smule, hvert Gran, alt tilhobe.

Smørbuk, Titelen paa et Eventyr og Hovedpersonen i samme; se Norske Folkeeventyr, 5te Udg. S. 264.

Snadde, kort Tobakspibe.

Snauhugge, om Skov, rasere, udhugge.

Snefloke, Sneflage, sammenblæst eller sammenhobet Snemasse, saaledes som den ophobes paa Træer og andre Gjenstande.

Snild, venlig, medgjørlig.

Snildt, let, mageligt.

Sno, koldt Drag eller Træk i Luften, især langs Elve.

snu, vende, snudde, vendte.

Snurpe, trække i sammen i Rynke.

Snytehoin, Snydehorn, Snydeskaft, stor Næse.

Snøge, at sne.

Snøgg, hurtig, rask.

Snøgge sig, skynde sig.

Sodd, Suppe (Kjød- eller Fiskesuppe).

Soddgryde, Suppegryde.

Soddkitil, Suppekjedel.

Sognebud, Præstens Besøg hos en Syg eller Døende for at meddele Sakramentet.

Soleglad, Solnedgang; Soleglads Leite, Solnedgangs Tid.

Solspil, Fuglenes Spil ved Solopgang.

Sope, feie; slæbe.

Spegebog, Spegelaar, tørret og røget Laar elle Bov, alm. af Faar.

Spikk, Puds, Skalkestreg.

Spikke, skjære, snitte.

Spille, lege, om Aarhanen og Tiuren i Parringstiden.

Spiltoug, Afdeling eller Rum for hver Hest i Stalden.

Splitved, kløvede Planke- og Bræddeende.

Spol, Spor, Hale, især paa Fisk.

Spole, gjøre Spoler, opvinde Traad til Islæt.

Sprake, sprage.

Sprige, spærre Fingrene ud.

Sprite, sprudle, strømme frit.

Sprung, Sprække.

Spræk () springsk, overgiven, kjæk, rask.

Sprængflyve, løve af alle Kræfter, saa man er nær ved at sprænges.

Spurlag, Spurnad, Tidende, Rygte.

Spærrestue, Stue uden Lofte, undertiden tillige med Røghul eller Ljore i Tagaasen.

Spøge, staa Fare for.

Spøgelig, farlig, fæl, frygtelig.

Staak (lang Vokal), Støi, Larm, Besvær.

Staake gjøre noget med Anstrængelse.

Stabbe, Blok, Huggeblok.

Stabur, Stolpebod, Madbod.

Stagge, hindre, holde tilbage, berolige.

Stakk, Skjørt, med tilhørende Sæler, ogsaa almindelige Skjørt.